Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
816/QĐ-BNN-KL 20/3/2024 Quyết định số 816/QĐ-BNN-KL ngày 20/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023
208/QĐ-TTg 29/02/2024 Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 29/02/2024
10/QĐ-LN-PCTT 18/01/2024 Quyết định số 10/QĐ-LN-PCTT ngày 18/01/2024 của Cục Lâm nghiệp về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Cục Lâm nghiệp
11/QĐ-LN-PCTT 18/01/2024 Quyết định số 11/QĐ-LN-PCTT ngày 18/01/2024 của Cục Lâm nghiệp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 168/QĐ-CP ngày 11/01/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Cục Lâm nghiệp
374/QĐ-BNN-TCLN 19/01/2023 Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/02/2023
8733/CT-BNN-TCLN 23/12/2022 Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023
297/QĐ-TCLN-PTR 23/11/2022 Quyết định số 297/QĐ-TCLN-PTR ngày 23/11/2022 về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
277/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/10/2022 Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình công nghệ tạo sơn PUnanocellulose gốc nước dùng cho đồ gỗ nội thất”
235/QĐ-TCLN-VP 12/9/2022 Quyết định số 235/QĐ-TCLN-VP ngày 12/9/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Đề án Truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2025
Quyết định số 235/QĐ-TCLN-VP ngày 12/9/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Đề án Truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2025
223/QĐ-TCLN-KH&HTQTT 17/08/2022 Quyết định Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật nhân giống cây Huỷnh (Tarrietia Javanica Blume) bằng gieo ươm từ hạt"
220/QĐ-TCLN-KH&HTQT 11/08/2022 Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật sơ chế và bảo quản vỏ quế"
221/QĐ-TCLN-KH&HTQT 11/08/2022 Quyết định Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật nhân giống Quế (Cinnamomum cassia BL.) bằng phương pháp giâm hom"
2860/QĐ-BNN-TCLN 27/07/2022 Quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021 27/07/2022
809/QĐ-TTg 12/07/2022 Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
84/BNN-TCLN 06/01/2022 Quyết định 84/BNN-TCLN ngày 06/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác và thương mại gỗ
366/QĐ-BNN-TCLN 20/01/2022 Quyết định 366/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hết hiệu lực thi hành đối với Quyết định định số 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/5/2014 và Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/QĐ-BNN-TCLN 05/01/2022 Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm Quế (Cinamomum cassia BL)
3458/QĐ-BNN-TCLN 03/08/2021 Quyết định bàn hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1558/QĐ-BNN-TCLN 13/04/2020 Quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020
524/QĐ-TTg 01/04/2021 Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/4/2021 Phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025"
2762/QĐ-BNN-TCLN 22/07/2020 Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2249/QĐ-BNN-TCLN 17/06/2020 Quyết định số 2249/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chỉ định Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam 17/06/2020
536/QĐ-TTg 17/04/2020 Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 17/04/2020
1624/QĐ-TTg 14/11/2019 Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) 14/11/2019
2962/QĐ-BNN-TCLN 30/07/2019 Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng
Quyết định số 5249/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/12/2018 về việc phát động Phong trào thi đua đặc biệt
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ
595/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 595/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
594/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 594/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
593/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 593/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
592/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 592/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
591/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 591/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
590/QĐ-TCLN-KH&HTQT 28/12/2017 Quyết định 590/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 28/12/2018 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Lâm nghiệp
Quyết định Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca
390/QĐ-TTg 11/04/2018 Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 (Văn bản số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/4/2018)
Quyết định số 89/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/01/2018 về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 431/QĐ-TCLN-PTR ngày 04/12/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp Công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiêp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 4572/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/11/2017 về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 Ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định Công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới "Sơn chống hà C.HA16 dùng cho tàu thuyền gỗ đi biển"
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016 (văn bản số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017)
Quyết định ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm (Quyết định số 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/3/2017)
Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong lâm nghiệp (Văn bản số 1560/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2017)
Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đương, Bần trắng và Cóc trắng
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2011 - 2020
Công bố hiện trạng rừng năm 2015 (Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016)