Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CỞ SỞ GIỚI NĂM 2023!

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN năm 2023: Tấm phủ mặt Laminates HPL, HPDL
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển cây dược liệu
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2023 - 2030
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành một số định mức KTKT về lâm nghiệp
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý rừng bền vững