Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài keo”
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: Phương pháp điều tra rừng và Phương pháp xác định sinh khối và trữ lượng các-bon rừng
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định về thanh lý rừng trồng
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn: Kết cấu gỗ - Xác định giá trị đặc trưng – Phần 5. Kết nối cơ học
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn: Gỗ sấy – Xác định độ ẩm bằng ẩm kế điện dung
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn: Chế phẩm bảo quản gỗ và Ván dán chịu nước mặn
Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Gỗ biến tính
Góp ý dự thảo phương pháp đo đếm, tính toán trữ lượng các-bon rừng ngập mặn tại Việt Nam
Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN năm 2023: Tấm phủ mặt Laminates HPL, HPDL
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển cây dược liệu
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2023 - 2030
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành một số định mức KTKT về lâm nghiệp
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý rừng bền vững