Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Văn bản số 260/TCLN-PCTT ngày 04/3/2020 về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các chính sách về lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 06/03/2020 04:55

Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017, theo Quyết định số 5051/QĐ-BNN-PC ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp được giao chủ trì xây dựng Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp.

Để có cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội chế biến gỗ và lâm sản tổ chức tổng kết, đánh giá tình thực hiện các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp hiện hành và có báo cáo (theo nội dung tại Đề cương gửi kèm) gửi về Tổng cục Lâm nghiệp (qua Vụ Pháp chế, Thanh tra theo địa chỉ: số 02 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội và bản Word qua hòm thư điện tử: pctt.ln@mard.gov.vn) trước ngày 31/3/2020 để tổng hợp./.

Chi tiết tại tại liệu kèm theo

File đính kèm: