Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tổng kết Dự án “Hỗ trợ quá trình VPA tại Việt Nam: Hướng đến các chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp giữa các quốc gia tham gia hiệp định VPA”

Cập nhật ngày : 25/12/2022 04:46

 

Ngày 23/12/2022 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ quá trình VPA tại Việt Nam: Hướng đến các chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp giữa các quốc gia tham gia hiệp định VPA”. Hội nghị có sự tham dự của hơn 80 đại biểu bao gồm đại diện các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Hải quan, các hiệp hội gỗ, viện nghiên cứu, các đối tác phát triển quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự khác đã tham dự hội nghị này.

Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm chế biến xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới. Việt Nam đang nỗ lực để bảo đảm tất cả các nguồn gỗ tham gia vào chuỗi cung phải bảo đảm tính hợp pháp về nguồn gốc; qua đó nâng cao uy tín, thương hiệu ngành chế biến gỗ của Việt Nam trên thị trường thế giới làm nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững tại Việt Nam. Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT), ký kết vào năm 2018, ghi nhận mục tiêu chung này giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam.

Sau 4 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ quá trình VPA tại Việt Nam: Hướng đến các chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp giữa các quốc gia tham gia hiệp định VPA” đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình thực thi VPA/FLEGT tại Việt Nam, thông qua việc cải thiện khung chính sách và tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Phó Giám đốc Dự án cho biết, Dự án đã tích cực tham gia vào xây dựng khung pháp lý và các văn bản pháp luật liên quan đến Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam.

Thêm vào đó, vai trò kiểm soát gỗ nhập khẩu và đảm bảo chuỗi cung ứng gỗ Hợp pháp theo yêu cầu Hiệp định VPA/FLEGT và VNTLAS cũng là nhiệm vụ quan trọng đối với các cơ quan xác minh bao gồm Kiểm lâm và Hải quan và hệ thống trách nhiệm giải trình doanh nghiệp.

Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng Dự án khẳng đinh: “Việc nâng cao năng lực cho các bên liên quan là nhiệm vụ trọng điểm nhằm tăng cường hệ thống xác minh tuân thủ và các thủ tục thực thi đi kèm”. Dự án đã tổ chức các khóa đào tạo về kiểm soát gỗ nhập khẩu, với sự tham gia của đại diện từ 47 tỉnh thành, trong đó 406 cán bộ kiểm lâm và hải quan đã được đào tạo về kiểm soát nhập khẩu gỗ. Ngoài ra, 209 học viên đến từ các doanh nghiệp và hiệp hội gỗ trên cả nước đã tham gia khóa đào tạo thực hành trách nhiệm giải trình.

Dự án cũng đã nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa doanh nghiệp các nước xuất, nhập khẩu nhằm hướng tới chuỗi cung ứng bền vững. Điều này đã mở ra cơ hội cho các bên tham gia khác nhau trong chuỗi giá trị gỗ trao đổi kinh nghiệm về việc thực thi VPA/FLEGT với các quốc gia khác nhau trong Liên minh châu Âu và trên thế giới. Trong khuôn khổ Dự án, tài liệu đào tạo, thông tin về các yêu cầu pháp lý tại các quốc gia khai thác và các tài liệu hỗ trợ xác định các loài gỗ nhiệt đới cũng được xây dựng, xuất bản và chia sẻ tới các bên liên quan khác nhau. Những sản phẩm tri thức này đã được trưng bày tại hội nghị tổng kết và chia sẻ công khai để sử dụng trong tương lai.