Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn