Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Thời tiết đang thuận lợi cho công tác trồng rừng

Cập nhật ngày : 05/05/2014 01:13

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng tư, thời tiết có mưa, nên khá thuận lợi cho công tác trồng rừng mới tại khu vực miền Bắc, các địa phương đã tích cực triển khai công tác trồng rừng vụ xuân và trồng cây phân tán. Kết quả trồng rừng đạt khá cao so cùng kỳ năm 2013.

Tình hình khai thác gỗ khá thuận lợi do thị trường tiêu thụ ổn định, giá tiêu thụ các loại lâm sản chủ yếu vẫn duy trì ở mức cao. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.635,5 nghìn m3, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 28,4 nghìn ha, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 0,8 ngàn ha, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm trước; trồng mới rừng sản xuất đạt 27,7 ngàn ha, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tại miền Bắc, các địa phương tiếp tục chuẩn bị hiện trường trồng rừng, sản xuất và chăm sóc cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng theo kế hoạch năm 2014. Đến ngày 20/4, các tỉnh miền Bắc đã trồng được 28.240,2 ha rừng, tăng 58,5 % so với cùng kỳ năm trước. Vùng Bắc Trung Bộ có tiến độ trồng rừng nhanh nhất đạt 7.767,8 ha (tăng 246,5%), tiếp đến là vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 4.890 ha (tăng 68%), Trung du và miền núi phía Bắc đạt 15.582,4 ha (tăng 23,1%). Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương tiếp tục trồng cây phân tán và tiếp tục gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2014.

Còn tại miền Nam, các địa phương tiếp tục thực hiện công tác phúc tra, nghiệm thu và lập thủ tục giải ngân, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các hạng mục lâm sinh năm 2013. Bên cạnh đó các địa phương tập trung thực hiện các thủ tục ký hợp đồng quản lý bảo vệ rừng, lập hồ sơ thiết kế các hạng mục lâm sinh trình phê duyệt. Các cơ sở sản xuất giống đang chuẩn bị các điều kiện gieo tạo và chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2014.

Theo: http://dangcongsan.vn