Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tái thả động vật hoang dã về rừng Bạch Mã

Cập nhật ngày : 10/10/2022 04:44

 

Từ ngày 5/10/2022 đến ngày 6/10/2022, Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành tái thả 25 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 07 cá thể Khỉ đuôi lợn, 03 cá thể Khỉ mặt đỏ, 08 cá thể Khỉ vàng, 07 cá thể Khỉ đuôi dài thuộc nhóm IIB Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp về với môi trường tự nhiên. Các cá thể động vật trên đều được chuyển giao từ các cơ quan chức năng và người dân tự nguyện giao nộp.

Công tác chuẩn bị trước khi tái thả

Rừng Bạch Mã phù hợp với sinh cảnh sống của các loài động vật trên. Các loài động vật trước khi được tái thả có sức khỏe tốt, vận động bình thường. Vườn quốc gia Bạch Mã sẽ tiếp tục theo dõi, quản lý và bảo vệ các loài động vật được tái thả ngoài tự nhiên, để cho chúng được sống trong ngôi nhà xanh an toàn là Vườn Bạch Mã.

Các loài động vật hoang dã được về với môi trường tự nhiên

Trong những năm gần đây, tình hình săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã (ĐVHD) vẫn diễn ra phức tạp, nhu cầu sử dụng ĐVHD hoặc các sản phẩm từ ĐVHD ngày càng tăng nên dẫn đến hành vi săn bắt, mua bán trái phép ĐVHD ngày càng nhiều. Điều này gây suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng hệ sinh thái rừng, trực tiếp tác động đến cuộc sống của con người. Việc tái thả các cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. 

Kiều Ninh – Minh Tâm