CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ               -               HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 25/11/2021

Góp ý dự thảo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025”

Cập nhật ngày : 30/12/2020 09:20

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, đề án cụ thể triển khai chủ trương trồng 01 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án "Trồng một tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025”. Để tổng hợp, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện ngay trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đề nghị các bộ, ngành và địa phương tham gia đối với dự thảo Đề án (được đăng tải trên Website của Tổng cục Lâm nghiệp tại địa chỉ: http://tongcuclamnghiep.gov.vn mục góp ý văn bản).
Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và hộp thư điện tử nguyennamson020575@gmail.com trước ngày 06/01/2021.
Bộ Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.

File đính kèm:  Công văn và Dự thảo Đề án 01 tỷ cây xanh.rar