Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022    

Công văn số 278/CTVN-THCP ngày 07/11/2019 về việc thực hiện việc nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa quốc gia

Cập nhật ngày : 07/11/2019 04:07

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa quốc gia.

Chi tiết văn bản và tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu khảo sát tại file đính kèm

File đính kèm: