CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Công ty Lâm sản Giáp Bát tổ chức Đại hội CNVC năm 2010

Cập nhật ngày : 25/05/2010 09:07

Ngày 11/3/2010, Công ty lâm sản Giáp Bát - thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội công nhân viên chức năm 2010 tại Văn phòng Công ty. Các đ/c Trần Mai - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đ/c: Phạm trọng Minh - Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty Lâm sản Giáp Bát, đ/c Nguyễn Minh Hải - Phó giám đốc Công ty đã dự với toàn thể cán bộ CNVCLĐ Công ty.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và tham gia đóng góp vào Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2009, đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch thực hiện năm 2010 của Công ty. Trong những năm qua, đặc biệt năm 2007-2008 Công ty Lâm sản Giáp Bát đã ở trong tình trạng hoạt động hết sức khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong nước, do hậu quả trận lụt năm 2008, và phương pháp quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều hạn chế... Trước tình hình đó, dưới sự giúp đỡ của Tổng công ty, Công ty đã liên tiếp nhận được sự hỗ trợ hết sức lớn lao về tài chính, kinh nghiệm quản lý cũng như sự động viên khích lệ từ phía Tổng công ty. Công ty Lâm sản Giáp Bát đã từng bước ổn định dần sản xuất, bộ máy quản lý cũng như hoạt động của Công ty đã dần đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả. Đến nay sản phẩm của Công ty đã đạt chất lượng được khách hàng tin cậy, 100% cán bộ công nhân viên có việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên Công ty được cải thiện rõ rệt. Năm 2009, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: Doanh thu tăng 28,7% kế hoạch; lợi nhuận tăng 29,2% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động tăng 60% so với kế hoạch. Các con số này tuy còn khiêm tốn nhưng đã đánh giá công sức phấn đấu rất lớn của Lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty.

Cũng tại Đại hội, Giám đốc Công ty và đại diện tập thể người lao động đã ký kết Thoả ước lao động tập thể năm 2010. Một lần nữa hội nghị nhất trí cao với bản báo cáo và khẳng định kết quả đạt được năm 2009 là một thành tích đáng khích lệ đối với Công ty để tạo đà phát triển trong năm 2010.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày Đại hội công nhân viên chức của Công ty:




Đồng chí Trần Mai - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội