CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Cần Thơ: Trồng mới gần 1,8 triệu cây phân tán.

Cập nhật ngày : 18/05/2010 11:09

Thành phố Cần Thơ vừa trồng mới gần 1,8 triệu cây phân tán, chủ yếu là bạch đàn, nâng tổng số cây trồng trong hơn năm qua được gần 2,8 triệu cây, vượt mức đề ra 60%.

Sau khi tách tỉnh, ngành lâm nghiệp của Cần Thơ không có rừng trồng, chủ yếu là trồng cây phân tán trong dân và tại 2 nông trường Cờ Đỏ, Sông Hậu nhằm lấy gỗ, củi. Ngành nông nghiệp giao chỉ tiêu cho các quận, huyện tùy điều kiện cụ thể phát động nhân dân trồng cây trên các mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo, các khoảng đất trống ven đường, trong các sân trường, cơ quan... Nhờ chăm sóc tốt, số cây trồng mới sống khoảng 75%. Nhân dân đã khai thác những cây trồng đạt tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng. Chỉ tính trong năm 2004, sản phẩm gỗ khai thác được 10.500m 3 , hơn 65.500 ster củi cùng hàng triệu cây tre trúc.