Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách về phát triển công nghiệp chế biến, xuất nhập khẩu gỗ bền vững

Cập nhật ngày : 04/04/2013 02:28

 

Ngày 29/3/2013, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã chủ trì “Diễn đàn đối thoại chính sách về phát triển công nghiệp chế biến, xuất nhập khẩu gỗ bền vững” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự Diễn đàn có đại diện Văn phòng chính phủ, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hiệp hội Chế biến gỗ và khoảng 100 doanh nghiệp chế biến, xuất, nhập khẩu gỗ trên phạm vi toàn quốc, cùng một số cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Diễn đàn tập trung thảo luận, đề xuất nội dung về cơ chế chính sách liên quan đến công nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu gỗ.

Đại diện các doanh nghiệp nhất trí  với đánh giá, nhận định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tình hình xuất khẩu gỗ năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013. Nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ nên quan tâm hơn về chính sách ưu đãi đối với ngành chế biến gỗ hiện nay, bổ sung chính sách cho vay ngoại tệ, xóa bỏ chính sách tạm thu thuế xuất đối với gỗ nhập khẩu, giảm các thủ tục hành chính cho quá trình chế biến, xuất, nhập khẩu gỗ. Trong quá trình trao đổi, thảo luận, đa số các ý kiến của  các doanh nghiệp đã được đại diện các Bộ, ngành giải đáp. Ngoài ra còn một số  ý kiến đề nghị làm rõ vai trò quản lý giữa các Bộ và  nội dung dự thảo Thông tư kiểm dịch thực vật, Ban tổ chức đã ghi nhận để báo cáo Bộ và Chính phủ xem xét.

Kết thúc quá trình đối thoại  tại Diễn đàn, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã kết luận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chiến lược về phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ, theo đó trong thời gian tới, Bộ sẽ tham mưu, báo cáo Chính phủ tạo cơ chế thông thoáng để tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến gỗ như hiện nay, chú trọng hơn đến thị trường trong nước; tiến tới tự chủ về nguồn nguyên liệu nội địa thông qua việc cải tiến công nghệ trồng rừng và trồng cây phân tán. Đối với gỗ rừng tự nhiên, chỉ cho phép các đơn vị chủ rừng thực hiện  quản lý rừng bền vững  mới được khai thác  và cần tăng cường kiểm soát để tránh tình trạng lợi dụng. Năm 2013, cân nhắc chỉ cho phép khai thác số lượng gỗ tối đa bằng năm 2012. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng giao Đoàn đàm phán Lacey & FLEGT cần đẩy nhanh tiến độ đàm phán để hỗ trợ các doanh nghiệp có biện pháp đáp ứng các yêu cầu của EU khi các quy định về FLEGT có hiệu lực./.

Chu Ngọc Quân-Văn phòng Bộ