Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tổng kết Dự án Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam

Cập nhật ngày : 30/06/2014 08:29

         Sáng nay, 27/6/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam”. Ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án chủ trì Hội thảo.

Dự án “Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam” là Dự án viện trợ không hoàn lại do Quỹ ủy thác Lâm nghiệp (TFF) tài trợ với tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ đồng Việt Nam.

Sau thời gian 14 tháng hoạt động, Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt được kết quả theo mục tiêu Văn kiện đã được phê duyệt, đặc biệt đã xây dựng được Bộ tiêu chuẩn về Quản lý rừng bền vững, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ban hành./.

Văn phòng Tổng cục