Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

CHUNG TAY BẢO VỆ HỔ

Bạn có thể hỗ trợ Diễn đàn Hổ toàn cầu bằng cách quyên góp hoặc hỗ trợ chúng tôi bảo tồn Hổ trên thế giới

Ngày đăng:10/04/2012

CITES Việt Nam: Tập huấn "Thực thi CITES, nhận dạng một số loài bò sát thường gặp trong buôn bán và kỹ thuật pháp y động vật hoang dã”

Trong hai ngày 15 và 16/12/2011 tại TP. Hồ Chí Minh cơ quan Quản lý CITES Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn “Thực thi CITES, nhận dạng một số loài bò sát thường gặp trong buôn bán và kỹ thuật pháp y động vật hoang dã” cho các cán bộ thực thi pháp luật về quản lý động vật, thực vật hoang dã và cán bộ làm việc tại các cửa khẩu khu vực phía Nam. Tham gia tập huấn các học viên đã được nhóm giảng viên có kinh nghiệm đến từ cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Ngày đăng:21/12/2011

Tìm thấy 30 bài viết.