Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BNNPTNT ngày 28/11/2017 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BNNPTNT ngày 28/11/2017 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Cập nhật ngày : 04/12/2017 5:14:38 CH

File đính kèm: 12_VBHN_BNNPTNT.PDF

Ngày ban hành:  28/11/2017,28/11/2017

Số ký hiệu:  12/VBHN-BNNPTNT,12/VBHN-BNNPTNT