Tổng cục lâm nghiệp - Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày : 11/12/2017 1:56:14 CH

File đính kèm: TT_22_2017_TTBNNPTNT.pdf

Ngày ban hành:  15/11/2017

Số ký hiệu:  22/2017/TT-BNNPTNT