Tổng cục lâm nghiệp - Kết luận thanh tra về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Kết luận thanh tra về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Cập nhật ngày : 27/07/2017 3:59:15 CH

File đính kèm: 1083_KL-TCLN-KL.pdf

Số hiệu: