Tổng cục lâm nghiệp - Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 Về thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018

Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 Về thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018

Cập nhật ngày : 20/12/2017 2:27:04 CH

File đính kèm: 10547_CT_BNN_TCLN.PDF

Số hiệu:  10547/CT-BNN-TCLN