Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo kết quả tuyển dụng nhân sự cho Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa

Thông báo kết quả tuyển dụng nhân sự cho Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa

Cập nhật ngày : 26/05/2017 1:25:50 CH

Ngày 03/3/2017, Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa có Thông báo nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ Văn phòng đăng tải trên trang tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp.

Ngày 19/5/2017, Hội đồng tuyển dụng đã họp xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên đăng ký dự tuyển, kết quả như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thành

- Ngày tháng năm sinh: 25/11/1994

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý đất đai

Văn phòng thường trực Công ước Chống sa mạc hóa trân trọng thông báo./.