Tổng cục lâm nghiệp - Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 05 tỉnh phía Bắc

Tin tức

Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 05 tỉnh phía Bắc

Cập nhật ngày : 14/09/2017 3:20:12 CH
Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 05 tỉnh phía Bắc

Ngày 08/9/2017, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), do ông Phùng Đức Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Điện Biên, Hà Nam và Thành phố Hải Phòng; đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, Ban quản lý Vườn quốc gia, BQL rừng phòng hộ, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Công ty Lâm nghiệp của 05 tỉnh phía Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái).

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Phạm vi điều chỉnh và tên Luật, chính sách phát triển lâm nghiệp, sở hữu rừng, tổ chức quản lý rừng, sử dụng rừng, cho thuê môi trường rừng, chế biến và thương mại lâm sản, quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Các ý kiến tham gia góp ý của đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của Dự thảo Luật, trong đó hầu hết các ý kiến đề nghị đổi tên Luật Bảo vệ và phát triển rừng thành Luật Lâm nghiệp; đồng thời, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể vào từng điều, khoản của Dự thảo Luật.

Vụ Pháp chế Thanh tra