Tổng cục lâm nghiệp - Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Tin tức

Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Cập nhật ngày : 06/09/2017 5:04:23 CH
Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

 

Sáng 6/9/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi và Nguyễn Quốc Trị đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Giám đốc Vườn quốc gia, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trực thuộc UBND tỉnh, công ty lâm nghiệp của 33 tỉnh phía Bắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về Dự thảo mới nhất Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), giới thiệu những điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản trong dự thảo Luật sửa đổi. Theo đó, Dự thảo lần 6 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) có 12 chương và 111 điều, tăng 4 chương và 23 điều so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004. Bên cạnh đó, dự thảo Luật lần này cũng bổ sung, chỉnh sửa nhiều nội dung quan trọng về phạm vi điều chỉnh; định nghĩa về rừng; bổ sung một số loại rừng trong phân loại rừng; về sở hữu rừng; về chính sách lâm nghiệp; chủ rừng; chỉnh sửa, bổ sung quy định về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng và thu hồi rừng; quy định chặt chẽ việc chuyển mục đích sự dụng rừng sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp; quy định về đóng, mở cửa rừng tự nhiên; về chế biến, thương mại lâm sản; về khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp vào nhiều nội dung của Dự thảo Luật, trong đó nổi bật là việc đề nghị đổi tên Luật Bảo vệ và Phát triển rừng thành Luật Lâm nghiệp để bao quát đầy đủ các nội dung của Luật, thể hiện rõ mục tiêu, quan đểm về đổi mới quản lý hoạt động lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, tạo sự đồng bộ, gắn kết với các văn bản quy định về định hướng Chiến lược phát triển lâm nghiệp, Quy hoạch phát triển lâm nghiệp và tên gọi hệ thống tổ chức cơ quan quản lý về lâm nghiệp hiện hành. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thểvào từng điều, khoản trong dự thảo Luật cũng nhưđề xuất các ý kiến về việc cụ thể hóa Luật và tổ chức thực hiện khi Dự thảo Luật được ban hành.

          Trước đó, ngày 01/9/2017, tại Lâm Đồng, Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) cho 30 tỉnh khu vực phía Nam do Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì. 

Văn phòng Tổng cục