Tổng cục lâm nghiệp - Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiện các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 – 2017, xây dựng kế hoạch năm 2017 – 2018

Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiện các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 – 2017, xây dựng kế hoạch năm 2017 – 2018

Cập nhật ngày : 22/07/2017 5:41:48 CH
Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiện các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 – 2017, xây dựng kế hoạch năm 2017 – 2018

Chiều 21/7/2017, tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiện các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 – 2017, xây dựng kế hoạch năm 2017 – 2018.  

Hội nghị do TS. Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; TS. Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tich Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội); GS.TS Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các đơn vị, tổ chức,... của Tổng cục Lâm nghiệp, Liên hiệp Hội và Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trong khuôn khổ Chương trình Phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020 đã ký kết ngày 18/6/2014 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT), hai bên đã xây dựng Kế hoạch hợp tác rất cụ thể cho từng năm. Qua 3 năm thực hiện, chương trình đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp và phát huy thực hiện vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội, đặc biệt trong tiến trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Năm 2016 – 2107, với sự tham gia tích cực của cả hai bên, việc thực hiện kế hoạch hợp tác KHCN năm 2016 – 2017 đa đạt được 92,06% kế hoạch với 58/63 hoạt động. Đối với Tổng cục Lâm nghiệp, việc thực hiện hợp tác đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề, nội dung cụ thể còn tồn tại, vướng mắc trong quản lý. Thể hiện rõ nhất là đóng góp của các Tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc của Liên hiệp Hội vào xây dựng hồ sơ dự án Luật, góp ý cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi). Bên cạnh đó, sự cộng tác và tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội vào công tác nghiên cứu, phản biện và cung cấp các bằng chứng, thông tin từ hiện trường đã hỗ trợ rất tốt cho xây dựng cơ chế, chính sách quản lý ngành cho Tổng cục Lâm nghiệp.

Đối với Liên hiệp Hội, việc tiếp tục triển khai Kế hoạch hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp đã phát huy được vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Các tổ chức xã hội có nhiều cơ hội hơn trong truyền tải kết quả từ các chương trình, dự án về lâm nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước,

Tiếp theo thành công của 3 năm hợp tác, dự kiến trong năm 2017 – 2018, Tổng cục và Liên hiệp Hội sẽ tập trung hợp tác trong 07 nội dung cơ bản: Nghiên cứu, hoản thiện cơ chế chính sách về lâm nghiệp, đánh giá tác động của chính sách, đặc biệt là Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Thúc đẩy, tăng cường các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, sáng kiến mới về REDD+, FLEGT/VPA. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tăng cường kết nối với các đối tác là tổ chức phi chính phủ trong nước, các đối tác khác như các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học. Đặc biệt hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp để cùng phát huy thế mạnh nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ đào tạo và quản lý ngành. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy công tác phối hợp ở địa phương. Phối hợp tổ chức các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn của ngành lâm nghiệp. Trao đổi thông tin, ấn phẩm, các tư liệu, các kết quả nghiên cứu, khảo sát và công tác tuyên truyền thông tin, truyền thông./.

Văn phòng Tổng cục