Tổng cục lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng

Cập nhật ngày : 28/11/2017 2:36:02 CH
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm vùng trình diễn Hệ thống cập nhật diễn biến rừng và Hệ thống chia sẻ dữ liệu ngành lâm nghiệp

Chiều 27/11/2017 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo giới thiệu Phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Tổng cục Lâm nghiệp và Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của ông Kari Kahiluoto, Đại sứ nước Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam và ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

Phần mềm cập nhật diễn biến rừng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 nhằm phục vụ theo dõi diễn biến rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác quản lý rừng trong toàn quốc, được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cập nhật diễn biến rừng; khai thác, sử dụng kết quả cập nhật diễn biến rừng. Bên cạnh đó thì một hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm cũng đã được ban hành tại Quyết định số 414/QĐ-TCLN-VP ngày 22/11/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp.

Theo đó, Phần mềm cho phép người dùng cập nhật diễn biến trạng thái của từng lô rừng, đồng bộ kết quả cập nhật lên hệ thống dữ liệu trung tâm trong máy chủ của Tổng cục Lâm nghiệp. Đồng thời, phầm mềm cũng cho phép kết xuất báo cáo, bản đồ hiện trạng rừng của từng xã, huyện, tỉnh trong toàn quốc vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với công tác báo cáo, cập nhật, công bố hiện trạng rừng hàng năm và đáp ứng nhu cầu quản lý rừng trong toàn quốc.

Trong thời gian từ 2015 – 2017, hệ thống đã được triển khai đến 60 tỉnh trong toàn quốc với nhiều lớp tập huấn khác nhau cho kiểm lâm viên, để bảo đảm mọi diễn biến về rừng và đất lâm nghiệp đều được các cán bộ kiểm lâm trực tiếp cập nhật vào phần mềm.

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định phần mềm sẽ là một công cụ kỹ thuật đồng hành cùng ngành lâm nghiệp trong nhiều năm tiếp theo để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.

Phần mềm cập nhật diễn biến rừng là một trong những kết quả quan trọng của Dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp do Chính phủ Phần Lan tài trợ được thực hiện từ năm 2013 – 2018.

Văn phòng Tổng cục