Tổng cục lâm nghiệp - Tin tổng cục

Tin tổng cục

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ rừng khu vực phía Bắc năm 2013

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ rừng khu vực phía Bắc năm 2013

Sáng nay, ngày 14/11/2013, tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Tổng cục Lâm nghiệp đã khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ rừng khu vực phía Bắc năm 2013