Tổng cục lâm nghiệp - Tin địa phương

Tin địa phương

Tân Sơn: Hiệu quả từ vốn vay để trồng rừng

Đối với địa bàn như huyện miền núi Tân Sơn, trồng rừng đã trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế hiệu quả nhất. Cùng với việc chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi giao đất, giao rừng cho người dân thì việc đẩy mạnh cho vay vốn tại các ngân hàng cũng đã hỗ trợ đáng kể để người nông dân phát huy thế mạnh địa phương nhằm nâng cao đời sống.
Lạng Sơn: Tái cơ cấu công ty lâm nghiệp - nâng cao hiệu quả kinh tế rừng

Lạng Sơn: Tái cơ cấu công ty lâm nghiệp - nâng cao hiệu quả kinh tế rừng

Xây dựng các công ty nông, lâm nghiệp trở thành trung tâm liên kết sản xuất nông, lâm nghiệp, trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ và văn hóa đối với nhân dân trong vùng. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân...là một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 30 ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.