Tổng cục lâm nghiệp - Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Cập nhật ngày : 22/11/2017 2:12:45 CH

File đính kèm: 23_2017_TT_BNNPTNT.PDF

Ngày ban hành:  15/11/2017

Số ký hiệu:  23/2017/TT-BNNPTNT