Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới" (Văn bản số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ)

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới" (Văn bản số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ)

Cập nhật ngày : 03/11/2017 8:33:16 SA

File đính kèm: 511.signed.pdf