Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo kết luận của Thứ trưởng thường trực, Tổng cục trưởng Hà Công Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục Lâm nghiệp

Thông báo kết luận của Thứ trưởng thường trực, Tổng cục trưởng Hà Công Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 11/07/2017 3:13:46 CH

File đính kèm: Thong_bao_ket_luan_Hoi_nghi__So_ket_6_thang_2017.doc