Tổng cục lâm nghiệp - Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 6/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng

Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 6/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng

Cập nhật ngày : 26/11/2017 7:46:55 CH

File đính kèm: 4539_QĐ_BNN_TCLN_phe_duyet_Phan_mem_cap__nhat_DBR.PDF

Ngày ban hành:  6/11/2017

Số ký hiệu:  4539/QĐ-BNN-TCLN