Tổng cục lâm nghiệp - Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho nội dung và hình thức của bản dự thảo tiêu chuẩn “Bản đồ lập địa – Yêu cầu kỹ thuật”

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho nội dung và hình thức của bản dự thảo tiêu chuẩn “Bản đồ lập địa – Yêu cầu kỹ thuật”

Cập nhật ngày : 04/10/2017 4:32:38 CH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Viện Điều tra, Quy hoạch rừng thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn “Bản đồ lập địa – Yêu cầu kỹ thuật”.

Đến nay, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã xây dựng và hoàn thành dự thảo tiêu chuẩn nêu trên để gửi đến các cơ quan, các nhà khoa học góp ý để hoàn thiện theo quy định.

Để hoàn thành thiện dự thảo tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý cho nội dung và hình thức của bản dự thảo tiêu chuẩn nêu trên.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, email: truongtatdo@gmail.com) trước ngày 12/12/2017 để tổng hợp hoàn thiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, công bố.

Chi tiết tại File đính kèm./.

File đính kèm: TCKT.rar

Ngày ban hành: 

Số ký hiệu: