Tổng cục lâm nghiệp - Điểm báo ngày 31/7/2017

Điểm báo ngày 31/7/2017

Cập nhật ngày : 31/07/2017 3:39:10 CH

ĐIỂM BÁO LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

(Ngày 31 tháng 7 năm 2017)


Đề nghị dừng D.A chăn nuôi bò thịt tại Phú Yên

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ NN & PTNT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên xử lý những sai phạm được phát hiện qua thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự án (D.A) chăn nuôi bò thịt, theo Tổng cục Lâm nghiệp, quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt D.A đã có những tồn tại, hạn chế như việc UBND tỉnh Phú Yên chưa thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các D.A vì địa điểm thực hiện D.A nằm trọn trong Tiểu khu 310 và 311 là khu vực tiếp giáp và trải dài hơn 20 km chạy dọc theo đập chính hồ thủy điện Sông Hinh, “ôm trọn” vành đai bán ngập bảo vệ lòng hồ thủy điện Sông Hinh. Khu vực này có ý nghĩa quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho lòng hồ thủy điện Sông Hinh, nên việc thực hiện D.A sẽ có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo an toàn, an ninh Hồ thủy điện Sông Hinh.

Thẩm định, phê duyệt D.A khi chưa có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt là chưa chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Việc thẩm định, phê duyệt dự án nhưng chưa có phương án trồng rừng thay thế là chưa chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng. Trách nhiệm chính thuộc Sở NN&PTNT Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng khi chưa phê duyệt phương án trồng rừng thay thế là không chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng. Việc phê duyệt phương án khai thác tận dụng gỗ, củi trước thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và trước quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng là trái quy định.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, trong các sai phạm trên, trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết thuộc UBND tỉnh Phú Yên; trách nhiệm chính thuộc về Sở NN&PTNT; trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện thuộc về Sở Kế hoạch Đầu tư.

39/41 D.A chuyển mục đích sử dụng trái quy định

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra việc lập, điều chỉnh quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng và sự phù hợp của D.A với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng của UBND tỉnh Phú Yên, cho thấy có 39/41 D.A với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng 423,96 ha rừng không phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020, trái quy định tại Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006.

Trong việc chấp hành quy định của pháp luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang thực hiện các D.A, có 2 D.A chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang thực hiện D.A như D.A hầm đường bộ Đèo Cả chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư đã chuyển 37,35 ha rừng đặc dụng; D.A Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 về chuyển mục đích sử dụng 42,35 ha rừng trồng (rừng phòng hộ 31,73 ha và rừng sản xuất 10,62 ha). D.A khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam lại triển khai thi công khi chưa có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra có 28 D.A chưa chấp hành nghĩa vụ trồng rừng thay thế với tổng diện tích là 171,18 ha; 17/37 D.A đã chuyển mục đích sử dụng 206,45 ha rừng không có hồ sơ đánh giá tác động môi trường.

Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm trên là do UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành các văn bản cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số D.A (chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; khu du lịch sinh thái Sao Việt; Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam và kầm đường bộ Đèo Cả) với nội dung vừa lập D.A đầu tư vừa hoàn tất thủ tục về thu hồi đất, thu hồi rừng; vừa chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, vừa đánh giá tác động môi trường; vừa xây dựng phương án trồng rừng thay thế và vừa khai thác tận dụng gỗ, củi; cho phép chủ đầu tư vừa triển khai xây dựng, vừa hoàn tất các thủ tục đầu tư D.A; cho phép thực hiện phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ với diện tích đất thu hồi từng đợt nhỏ hơn 20 ha và cho phép vừa khai thác, vừa lập thủ tục khai thác mỏ…

Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2017

Đoàn thanh tra đã yêu cầu Cty TNHH New City Việt Nam tạm dừng tất cả các hoạt động làm ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích rừng, đến khi có văn bản đồng ý cho thực hiện tiếp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, yêu cầu Sở NN & PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ vi phạm đối với Cty TNHH New City Việt Nam đã thực hiện khai thác khoảng 2,7 ha rừng phòng hộ khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Cty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch đã không thực hiện hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản, chậm trồng rừng thay thế diện tích đã khai thác khoáng sản và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất xử lý vi phạm đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị Sở NN & PTNT tỉnh Phú Yên nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý nêu tại kết luận thanh tra; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và thu hồi tiền trồng rừng thay thế theo quy định; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh việc tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kiên quyết không tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi chưa đủ các điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ, cấp giấy phép khai thác gỗ trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng; kiểm điểm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm nêu trong kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 30/9/2017.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tổ chức rà soát toàn diện các D.A có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua, bao gồm cả D.A đã có chủ trương đầu tư, nhưng chưa triển khai thực hiện; kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo khắc phục những thiếu sót trong quá trình lập, phê duyệt và thực hiện D.A; kiên quyết không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Phú Yên bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đối với diện tích rừng tại Tiểu khu 310 và 311 bổ sung ngay vào quy hoạch rừng phòng hộ. Dừng triển khai thực hiện D.A chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Tiểu khu 310 và 311; thực hiện việc ban hành văn bản áp dụng cơ chế đặc thù theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trong kết luận thanh tra. (Thanh Tra Online 30/7) Về đầu trang

Quảng Nam: Lại xuất hiện voi rừng làm hư hỏng tài sản của người dân

Ngày 29/7, tin nhanh từ UBND xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây, đàn voi rừng thường xuyên kéo về sát các khu dân cư trong xã để kiếm ăn. Do số lượng lớn nên đàn voi đã vô tình làm hư hỏng nhiều công trình, ruộng vườn của người dân.  

Trao đổi với ông Trần Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lâm, ông Chung cho biết: “Từ ngày 26.7, đến nay, đàn voi rừng khoảng 6 con thường xuyên ra khu vực bìa rừng ở thôn Cẩm La để tìm kiếm thức ăn. Đàn voi này đã phá hư hỏng một số ống dẫn nước của bà con thôn Cẩm La bắt từ khe suối ở trong rừng sâu dẫn nước về sinh hoạt và tưới nương rẫy”.

Cũng theo ông Chung, chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân trong khu vực các biện pháp phòng tránh khi gặp đàn voi như: Dùng thau chậu đánh mạnh tạo tiếng lớn để đuổi bầy voi đi nơi khác, hạn chế đi vào khu vực thường xuyên xuất hiện đàn voi.

Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn, Công an huyện và chính quyền xã đang phối hợp với nhau triển khai các biện pháp tuyên truyền cho người dân cũng như đề xuất các phương án bảo vệ đàn voi.

Bên cạnh đó, Chính quyền huyện cũng đề xuất phương án thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi nhằm bảo vệ và phát triển loài voi Châu Á nói chung và đàn voi rừng trên địa bàn huyện Nông Sơn nói riêng. (Lao Động Online 30/7; Nguoiduatin.vn 29/7; Nhân Dân Online 29/7; Antt.vn 29/7; Nông Nghiệp Việt Nam Online 29/7; Thanh Tra Online 29/7; Tv.tuoitre.vn 29/7; Vietnammoi.vn 30/7; Đại Đoàn Kết Online 30/7; Baodansinh.vn 30/7; Dân Trí 29/7; Tv.tuoitre.vn 29/7) Về đầu trang

Khánh Hòa: Khánh Sơn xử lý 8 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn, từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 8 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Qua đó, tịch thu hơn 8m3 gỗ xẻ các loại và một số phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Khánh Sơn không để xảy ra cháy rừng. Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn nắm bắt các đối tượng có tham gia phá rừng để tuyên truyền, vận động chuyển đổi nghề. Qua vận động, đã có 63 đối tượng viết cam kết không tham gia phá rừng; 19 cơ sở sản xuất mộc cam kết không tham gia kinh doanh, mua bán, chế biến lâm sản trái phép. (Baokhanhhoa.com.vn 30/7) Về đầu trang

Hà Nội: Người "đánh thức" những cánh rừng

Nhiều năm tổ chức trồng và bảo vệ rừng, ông Trần Như Hiệp (81 tuổi, ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì) đã góp phần không nhỏ bảo vệ môi trường, làm sống lại những cánh rừng, giúp người dân nâng cao nhận thức, làm giàu chính đáng.

Vốn là nhà giáo, ông Hiệp hiểu rõ giá trị của rừng với cuộc sống người dân. Năm 1992, ông được đề nghị nhận diện tích rừng từ một xí nghiệp lâm nghiệp làm ăn thua lỗ phải giải thể. Khi ấy, nhiều người cho rằng, việc đó khác gì “ôm rơm rặm bụng”, song ông Hiệp vẫn quyết tâm nhận 30ha rừng, thuê hơn 10 nhân công cùng chăm sóc. Ông xây dựng kế hoạch, giao việc cho từng thành viên trong gia đình và phát huy thế mạnh của 3 người con là kỹ sư lâm nghiệp.

Một thời gian sau, ông quyết định mở rộng diện tích trồng và phát triển rừng theo hướng bền vững, tạo việc làm cho hàng chục người dân trong vùng. Khi những cánh rừng phát triển xanh tốt, thân to, tán khỏe, ông nhẩm tính, cả gia đình đã nhận hơn 500ha rừng kết hợp trồng xen canh cây ăn quả với cây nguyên liệu.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Hiệp còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng, quản lý và bảo vệ, phát triển hệ sinh thái rừng cho nông dân quanh vùng. Nhiều người lúc đầu chỉ là làm thuê, được ông động viên, giúp đỡ giống, vốn, kỹ thuật đã mạnh dạn nhận diện tích trồng rừng độc lập. Không ít người đã trở nên khá giả nhờ làm theo cách của ông. Mỗi năm, hàng trăm người từ các vùng miền trên cả nước đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm của gia đình ông, và nhiều người còn xin tư vấn qua điện thoại. Với ai, ông cũng tận tình trao đổi, hướng dẫn.

Suốt cuộc đời nỗ lực dạy học, trồng cây, giúp người, ông Trần Như Hiệp đã thực hiện đúng phương châm sống của mình, xứng đáng được Ban Dân tộc TP Hà Nội biểu dương là người làm kinh tế giỏi vùng miền núi Thủ đô. (Hà Nội Mới Online 29/7) Về đầu trang

Hà Giang: Quản lý bền vững tài nguyên rừng, giảm phát khí thải nhà kính

UBND tỉnh Hà Giang vừa thông qua kế hoạch “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng” đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm góp phần thực hiện thành công Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030;

Thực hiện mục tiêu Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011- 2020; phát huy giá trị của đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, nâng cao giá trị lâm sản, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số và các hộ nghèo sống gần rừng, nâng cao giá trị phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn sạt lở đất, bảo vệ nguồn nước…

Kế hoạch xác định, giai đoạn 2017 – 2020 giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động REDD+, đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng, trồng lại rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng từ 55,1% vào cuối năm 2016 lên 58% vào năm 2020;

Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên 368.802,2 ha và 68.066,1 ha rừng trồng, nhằm gia tăng tích lũy các bon và dịch vụ môi trường rừng; nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả; nâng cao chất lượng và sử dụng bền vững rừng tự nhiên; khai thác có hiệu quả du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại các khu rừng đặc dụng.

Khuyến khích thay thế một số diện tích rừng trồng loài cây không phù hợp với điều kiện lập địa kém hiệu quả bằng rừng gỗ lớn góp phần nâng cao chất lượng rừng, tăng khả năng hấp thu khí CO2 của rừng, tăng sinh khối để tăng tích trữ các bon và đảm bảo cung cấp gỗ cho sản phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Khuyến khích thực hiện mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, Hà Giang sẽ ổn định diện tích rừng tự nhiên đến năm 2030 ít nhất bằng diện tích đạt được tại năm 2020, góp phần định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh; nhân rộng các mô hình hiệu quả cao về REDD+ và quản lý rừng bền vững, lồng ghép REDD+ với trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Hoàn thiện khung hành động của Chương trình REDD+ và tiếp cận các nguồn tài chính chi trả dựa vào kết quả phù hợp với các yêu cầu quốc tế. (Moitruong.net.vn 30/7) Về đầu trang

Ninh Thuận: Khám phá nơi rừng - biển giao hòa ở Vườn quốc gia Núi Chúa

Với khí hậu khô nóng, lượng mưa trung bình hàng năm thuộc loại thấp nhất cả nước, Vườn quốc gia Núi Chúa có hệ sinh thái rừng - biển đặc trưng hiếm thấy ở Đông Nam Á.

Vườn quốc gia Núi Chúa nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 20km. Nơi đây được mệnh danh là rừng khô hạn châu Phi ở Việt Nam.

Được thành lập năm 2003, Vườn quốc gia Núi Chúa có diện tích 30.000 ha, trong đó có 7.500 ha biển, còn lại là rừng. Hệ sinh thái rừng tại đây có hơn 1.600 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, chỉ có ở vùng đất này.

Giữa những khắc nghiệt của khí hậu, mỗi sự sống nơi đây như càng mạnh mẽ hơn để sinh tồn. Ngoài hệ động - thực vật phong phú, địa hình đặc biệt còn tạo cho Núi Chúa một vẻ đẹp kỳ vĩ với những sinh cảnh đa dạng. Đó là rừng trên cao, sa mạc dưới thấp và biển liền kề. Du khách có thể tới thăm Vườn quốc gia Núi Chúa quanh năm và chiêm ngưỡng những cảnh sắc khác nhau ở nơi đây tùy theo mùa. Tuy nhiên, thời gian thuận lợi nhất là từ sau Tết Nguyên đán cho tới tháng 10 dương lịch hàng năm.

Nếu yêu thích thiên nhiên và mong muốn khám phá hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy ở Đông Nam Á, Vườn quốc gia Núi Chúa chính là một địa điểm du khách không nên bỏ qua! (VTVNews 30/7) Về đầu trang

Quảng Ngãi: Hơn 400 tấn quế Trà Bồng xuất đi châu Âu

Với diện tích trồng 1.278ha, huyện Trà Bồng được xem là thủ phủ của cây quế Quảng Ngãi. Vùng nguyên liệu tập trung nhiều nhất tại các xã Trà Thủy, Trà Sơn, Trà Lâm và Trà Hiệp. Mỗi năm cung cấp 600 tấn vỏ quế chế biến tinh dầu và mặt hàng thủ công.

Cây quế Trà Bồng từ lâu nổi tiếng vỏ dày, hàm lượng tinh dầu cao, thơm và cay. Từ thế kỷ VI, đã có tài liệu ghi chép thương nhân Ả Rập, Bồ Đào Nha và Trung Quốc đến nơi đây tìm mua quế. Ngày nay, mỗi năm huyện cũng xuất khẩu 400-450 tấn vỏ quế đi châu Âu.

Người Kor ở Trà Bồng không nhớ nổi quế đến đất này từ bao giờ, chỉ biết từ khi sinh ra và lớn lên đã thấy ông cha gắn bó với loại cây này. Hàng năm, sau mùa thu hoạch nương rẫy tháng 10-11 âm lịch cũng là lúc rừng quế nở hoa, tỏa hương thơm ngát. Cận kề tháng Chạp, người Kor rủ nhau đi lượm quả quế, đem về tách hạt, phơi khô và bảo quản trong các ống tre nứa để treo lên giàn bếp.

4 mùa, những ngôi làng ở Trà Bồng đều thơm nồng mùi quế. Vỏ cây được thu hoạch 2 đợt trong năm. Đợt đầu vào tháng 3-4 và đợt hai (quế "hậu") vào tháng 7-8 âm lịch. Theo kinh nghiệm của người trồng, thu hoạch vào thời điểm này thì quế dễ lột vỏ và cho hàm lượng tinh dầu nhiều hơn cả.

Ra Giêng, khi mưa xuống, đất ẩm, thời tiết dịu, người ta đem hạt giống ủ trong các lớp lá dày để tạo độ ẩm, làm tiêu lớp vỏ ngoài của hạt rồi tiến hành ngâm nước. Sau đó, hạt được đem tra trên nền đất tơi xốp. Trong những năm đầu, quế được chăm sóc cẩn thận để tránh sâu bệnh. Sau 5-10 năm thì cây quế có thể cho thu hoạch.

Để thu hoạch vỏ quế, người ta dùng dao rạch và dùng đầu móc để tách vỏ ra khỏi thân cây. Sau đó, đem phơi khô rồi bó lại, bảo quản ở nơi khô ráo. Một phần vỏ, cành và lá sẽ được sử dụng để ủ, chiết xuất tinh dầu.

Nhờ chứa hàm lượng tinh dầu cao, quế Trà Bồng được đánh giá là nguồn hương liệu, dược liệu quý. Có thể làm gia vị các món ăn; khử mùi tanh của thịt, cá; kích thích vị giác. Tinh dầu quế giúp thư giãn tinh thần. Vỏ quế sử dụng trong nhiều bài thuốc điều trị bệnh hô hấp, tăng tuần hoàn máu. Nhờ hương thơm dễ chịu, gỗ quế còn chế tác thành đồ thủ công mỹ nghệ như khay, ấm, chén, hộp đựng tăm, nhang...

Tháng 11/2013, quế Trà Bồng lọt top 8 đặc sản quà tặng Việt Nam. Các sản phẩm quế Trà Bồng được nhiều thị trường Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ… ưa chuộng.

Người Trà Bồng trồng gối quế hàng năm, cho thu hoạch hết lớp này tới lớp khác. Nhờ đó, bà conKorcũng gìn giữ và bảo tồn được giống quế đặc sản của địa phương. (Khoa Học & Phát Triến Online 29/7) Về đầu trang

Thanh Hóa: Khó khăn khi xử phạt đối tượng phá rừng ở thượng nguồn

Lợi dụng việc buông lỏng quản lý, nhiều đối tượng đã tự ý phát rừng nghèo kiệt ở thượng nguồn khe, suối để chuyển đổi sang đất trồng cây, khiến người dân hoang mang.

Như ANTT đã thông tin về việc người dân thôn Thanh Quang, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) lợi dụng việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương đã tự ý phát hàng chục héc ta rừng nghèo kiệt chuyển sang đất trồng. Đáng nói, trong những cánh rừng bị chặt hạ, có cả những khu thuộc rừng thượng nguồn, có nhiệm vụ giữ nước cho hàng trăm héc ta ruộng của hai thôn Tân Quang và Thanh Quang.

Nhận được thông tin phản ánh của báo chí, Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Hạt kiểm lâm Như Thanh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quyết định xử phạt những đối tượng tự ý phá rừng của Hạt kiểm lâm Như Thanh.

Ông Lê Thanh Ngợi - Hạt trưởng hạt kiểm lâm Như Thanh cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý những trường hợp vi phạm. Đến nay chúng tôi đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 6 hộ dân tự ý phá rừng. Ngoài ra, phía hạt đã phối hợp với xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) và xã Xuân Bình, huyện Như Xuân tiến hành bàn giao hồ sơ liên quan để xử lý những đối tượng liên quan”.

Cụ thể, hộ bà Nguyễn Thị Huệ, trú tại thị trấn Bến Sung, Như Thanh bị phạt 15 triệu đồng. Bà Lô Thị Cúc, trú tại thôn Thanh Quang bị phạt 7,5 triệu đồng, 4 hộ còn lại phạt mỗi hộ 2 triệu 6 trăm 50 nghìn đồng. Ngoài việc nộp phạt, số hộ dân phải có trách nhiệm trồng lại rừng bằng cây bản địa.

Tuy nhiên,“Để thu được tiền từ 5 hộ dân trú tại thôn Thanh Quang rất khó vì đa số các hộ là người Thái, có hoàn cảnh khó khăn, một số đối tượng sợ hãi đã trốn đi miền Nam...", ông Ngợi nói.

Quyết định trên được cho rằng còn tồn tại một số hạn chế. Ông Ngân Văn Lợi, thôn Thanh Quang cho biết: “Các lực lượng chức năng tiến hành xử phạt những đối tượng tự ý phá rừng là đúng. Nhưng nếu xử phạt xong, đất không thu hồi, thì người ta vẫn có quyền canh tác, giá tiền nộp phạt ít hơn gấp nhiều lần tiền mua đất canh tác…” (Antt.vn 29/7) Về đầu trang

Quy hoạch, phát triển rừng sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả

Theo thống kê của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã trồng được trên 182.000 ha rừng sản xuất, trong đó có 71.000 ha rừng luồng, 7.000 ha rừng cây đặc sản như thông, quế, cọ, phèn và trên 104.000 ha rừng gỗ nguyên liệu, như keo tai tượng, xoan, trẩu, mỡ.

Việc lựa chọn, đưa giống mới, các mô hình sản xuất, trồng rừng thâm canh gỗ lớn, trồng xen canh cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, phục tráng rừng luồng đều được áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng, chăm sóc bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo định hướng giai đoạn 2016-2025, toàn tỉnh quy hoạch trên 402.000 ha rừng sản xuất, chiếm 62,07% diện tích đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 177.724 ha, rừng trồng 188.988 ha và 35.302 ha đất trống. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, hiện nay các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn; triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích thâm canh rừng luồng, phấn đấu đến năm 2020 đạt 30.000 ha rừng luồng thâm canh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển rừng sản xuất theo hướng liên kết giữa người dân và doanh nghiệp. Qua đó, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng. (Báo Thanh Hóa Online 30/7) Về đầu trang

6 ngày tuần tra bảo vệ rừng giáp ranh Việt - Lào

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng của hai tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và Nghệ An vừa hoàn thành đợt tuần tra, kiểm tra tình hình bảo vệ rừng khu vực giáp ranh biên giới các tỉnh kéo dài 6 ngày vào cuối tháng 7/2017. Đợt tuần tra có sự hỗ trợ của Chương trình UN-REDD giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác đã tiến hành tuần tra trên địa bàn giáp ranh biên giới giữa xã Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) với xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) và bản Sốp Tơng, bản Phôn Khăm, huyện Xay Champhon (Bôlikhămxay). Qua kiểm tra tại hiện trường, tổ tuần tra không phát hiện các dấu hiệu khai thác, vận chuyển gỗ, lâm sản ngoài gỗ và động vật hoang dã qua biên giới; không có các đường mòn, lối mở, vết kéo gỗ và các bẫy thú...

Đợt tuần tra cho thấy, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực giáp ranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phương châm “quản lý, bảo vệ rừng ngay tại gốc” luôn được triển khai. Các lực lượng chức năng, chủ rừng trên địa bàn đã chủ động phối hợp nắm tình hình, kiểm tra, chốt chặn các vị trí trọng yếu, nhằm ngăn chặn hành vi vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép, lập biên bản thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đợt tuần tra nhằm tăng cường phối hợp, thiết lập mạng lưới trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm; đánh giá đúng thực chất tình hình khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ và các loài động vật hoang dã trái phép tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Bôlikhămxay; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật lâm nghiệp, vai trò của rừng và biến đổi khí hậu cho người dân dọc biên giới Việt – Lào. (Báo Hà Tĩnh Online 30/7) Về đầu trang

Cà Mau: Keo lai tăng giá mạnh, bán 1ha đút túi 200 triệu đồng

Sau thời gian rớt giá, hiện giá keo lai đã bắt đầu tăng trở lại. Trung bình mỗi héc-ta keo lai được thu mua với giá từ 160-200 triệu đồng, tăng khoảng 20 triệu đồng/ha so với đầu năm 2017.

Ông Phan Thanh Trung, Trưởng Ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh cho biết: “Tôi vừa mới bán xong 3 ha rừng keo lai, cũng được gần 200 triệu/ha. Hồi đầu năm nghe giá keo lai giảm nên chưa bán, đến tháng 7 này giá tăng trở lại nên tôi mới khai thác để tranh thủ mưa để trồng đợt keo lai mới”.

Do thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch chỉ từ 3-5 năm, bằng 1/3 -1/2 so với trồng tràm nên mô hình trồng keo lai đã nâng cao hiệu quả nguồn thu, khẳng định về mặt giá trị kinh tế.

Trong những năm đợi bán 2 ha rừng tràm, bà Lê Xuân Đào (Ấp 18, xã Khánh Thuận) phải lặn lội khắp các xóm, ấp để làm thuê. Khai thác tràm bán cũng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2013, được cấp sổ hộ nghèo, bà quyết định vay vốn để mua giống keo lai về trồng. Nhờ bỏ công chăm sóc nên 2 ha keo lai của bà Đào phát triển rất tốt.

Bà Lê Xuân Đào vui mừng: “Ở đây thì không có sở gì làm, nên tôi tranh thủ trồng chuối xen và đi làm cho công ty gỗ trong 4 năm đợi khai thác keo lai. Nhưng nghe thông tin giá keo lai cũng bấp bênh. Năm nào hạn, thiếu nước là cây đèo đuột. Nên lúc chuẩn bị trồng, vợ chồng tôi cũng cố gắng lên liếp, bón phân để keo lai phát triển tốt. Nhờ trồng keo lai bán lúc được giá mà năm nay gia đình tôi thoát nghèo”.

Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, cho biết, diện tích rừng keo lai hiện có của tỉnh khoảng 7.400 ha, chủ yếu tập trung ở hai huyện U Minh và Trần Văn Thời. Trung bình mỗi năm khai thác từ 1.000-1.200 ha với sản lượng khoảng 2.000 tấn. Tuy nhiên, thời gian qua, do thiếu vốn đầu tư sản xuất và trang trải cuộc sống nên nhiều hộ trồng keo lai khai thác cây non, chỉ từ 2,5-3 năm, dẫn đến năng suất thấp, đất dễ bạc màu.

Hiện keo lai chủ yếu được khai thác là loại gỗ nhỏ, đường kính từ 10-15 cm, để làm nguyên liệu như giấy, dăm gỗ nên giá thu mua không cao. Vì vậy, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc khai thác và thu hoạch rừng keo lai nhằm rút ngắn chu kỳ thu hoạch, nâng cao giá trị kinh tế bền vững cho người dân trồng rừng. (Danviet.vn 30/7; Báo Cà Mau Online 30/7) Về đầu trang

Bước tiến thần kỳ của gỗ

Người ta vẫn gọi thế kỷ 20 là "Thế kỷ đồ nhựa", mà thời điểm bắt đầu của kỷ nguyên nhựa hiện đại là ngày 7.12.1909 khi Leo Backeland được công nhận sáng chế về một hỗn hợp phenol - formaldehyde.

Nhưng ứng dụng ban đầu của hỗn hợp này đáng thất vọng vì sản phẩm cuối cùng bị co lại. Nhà sáng chế đã cải tiến bằng cách thêm vào phenol - formaldehyde 10 - 40% bột gỗ. Và những đồ vật được đúc từ loại nhựa tổng hợp mang tên Backelite bây giờ đã có đặc tính cơ học tốt hơn.

Thành công đó đã được ứng dụng ngay vào công nghiệp điện tử. Trên thực tế, việc phát triển ban đầu của ngành công nghiệp này là nhờ những đặc tính của hỗn hợp đúc bột gỗ - nhựa phenol.

Trong Thế chiến 2, một câu hỏi mới đặt ra đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học Mỹ là: thay vì dùng gỗ để cải tiến những đặc tính của nhựa, vậy liệu nhựa có thể dùng để cải tiến các đặc tính của gỗ hay không?

Như ta đã biết, chất gỗ (thành tế bào) phồng ra 45% thể tích khi đặt trong nước. Nếu nước giữa các thành tế bào được thay thế bởi một chất không bay hơi, việc sụp đổ của các thành tế bào sẽ được ngăn chặn, gỗ giữ được trạng thái phồng lên lâu bền.

Khi độ ẩm tương đối thay đổi, sẽ không có sự phồng thêm nào nữa xảy ra. Gỗ này được xem như đạt hiệu suất lý thuyết chống phồng rộp 100%.

Yêu cầu là nhựa phải hòa tan được với nước. Sự thấm qua thành tế bào phụ thuộc vào kích thước tương đối của các khoảng trống rất bé giữa các thành tế bào phồng ra và kích thước phân tử của dung dịch thấm. Khi trùng hợp bằng nhiệt ở nhiệt độ 300oF từ 30 đến 60 phút, dung dịch thấm (monomer) được chuyển thành chất không tan và không bay hơi (polymer).

Cuối thập niên 1950, một phương pháp mới để nâng cấp gỗ là sản xuất hợp chất gỗ - polymer bằng việc trùng hợp bởi bức xạ đã được nhiều nhà khoa học chú ý.

Công trình sớm nhất được thực hiện ở Viện năng lượng nguyên tử Karpov thuộc CHLB Nga và công bố năm 1960. Theo báo cáo này, gỗ được tẩm với các monomer thương mại như methyl methacrylate và được trùng hợp bởi bức xạ gamma... Tuy nhiên những thông tin chi tiết và những thông số cụ thể là từ nghiên cứu ứng dụng của giáo sư J.A Kent, Đại học tổng hợp Virginia – Hoa Kỳ.

Dựa trên kết quả này, các nhà kỹ thuật đã khẩn trương đưa vào sản xuất các loại gỗ nhựa với quy mô công nghiệp, đi đầu là các công ty Nova Wood và Lockheed Georgia của Mỹ.

Quá trình chiếu bức xạ gỗ - nhựa có rất nhiều ưu điểm so với quá trình xử lý bằng nhiệt, bởi khả năng lan truyền của nhiệt kém, hơn nữa những phương thức trùng hợp bằng nhiệt có khả năng gia tăng nhiệt độ không kiểm soát được, làm giảm chất lượng các mẫu gỗ. Trong khi việc trùng hợp bằng bức xạ thì đồng nhất, tốc độ và mức độ trùng hợp được kiểm soát bằng việc thay đổi liều lượng. Vì thế, các mẫu gỗ xử lý bằng bức xạ có thể nâng cao những đặc tính mong ước.

Các hợp chất gỗ - polymer đã qua chiếu xạ hay composites polymer - gỗ (WPC) về mặt cơ học thì khỏe hơn gỗ chưa được xử lý rất nhiều.

Chúng có độ cứng và sức chịu nén cực kỳ tốt, chống được ẩm - nấm - mục và sự tấn công của côn trùng. Độ cứng tăng 300%, sức chịu nén tăng 100%, sức căng tăng 80%, tỷ trọng tăng 50 - 100% và khả năng chống xơ xước tăng 200%.

WPC có nhiều gam màu đẹp, trông giống những loại gỗ quý, không bị nhiễm bẩn bởi các chất lỏng thông thường như nước tẩy rửa, dầu mỡ… và chịu được nhiệt độ cao. Tuy nhiên cũng nên lưu ý, WPC không thể đóng đinh được, nó không còn chỗ cho các sợi hoặc thớ gỗ biến dạng. Vì thế các sản phẩm gỗ cần được hoàn chỉnh về hình dáng, kích thước trước khi được nâng cấp bằng chiếu xạ thấm monomer.

Kỹ thuật sản xuất các hợp chất gỗ - polymer chiếu bức xạ gamma rất đơn giản: Gỗ đã qua chế biến đúng kích cỡ được chất vào buồng tẩm (một cái bình bằng thép nối với một bơm chân không).

Buồng tẩm đóng lại và được hút chân không. Sau một thời gian quy định, gỗ được làm ngập bởi một monomer lỏng khi vẫn ở tình trạng chân không. Nitrogen được đưa từ từ vào bình khiến áp lực trong bình tăng dần tới giới hạn cho phép để monomer thấm sâu vào các thành tế bào và vào các thớ gỗ.

Các mẫu gỗ được giữ trong monomer một lúc rồi đưa ra ngoài buồng tẩm, xếp vào những thùng chứa (container) và được đưa lên băng chuyền tự động chạy vào buồng chiếu xạ gamma (thông tường từ nguồn cobalt - 60, tuy nhiên cesium - 137 cũng có thể sử dụng trong một máy chiếu bức xạ thích hợp). Việc chiếu bức xạ tiếp tục cho đến liều lượng đã được lựa chọn trước, tùy thuộc vào tính chất của hỗn hợp polymer, tỷ lệ liều và loại gỗ.

Nói chung một liều lượng khoảng 2-3 rads là đủ để hoàn thành việc trùng hợp polymer. Quá trình này cũng rất tiết kiệm năng lượng (1 megarad năng lượng bức xạ bằng 2,40 calories). Khi được lấy ra khỏi container, WPC được thông khí để làm bay mùi. Một lớp gỗ rất mỏng sẽ được bóc đi vì lớp này chứa ít polymer hơn do việc bay hơi của monomer, xuất hiện trực tiếp lớp hợp chất gỗ - poloymer lên bề mặt. Sản phẩm WPC được chà giấy nhám để làm nổi các vân gỗ tự nhiên và không cần sơn phủ, đánh bóng gì thêm.

Một hệ thống monomer đặc thù cho việc nâng cấp gỗ cũng được lựa chọn. Đối với khí hậu nhiệt đới, hỗn hợp polyester chưa no styrene và monomer methyl methacrylate là thích hợp. Những monomer như styrene, methyl methacrylate, acrylonitrile hữu cơ trong tự nhiên thì rất dễ cháy.

Để giảm tính dễ cháy này, các monomer được trộn với những liều lượng khác nhau của halogen sẽ gia tăng khả năng chống lửa của composite. Đối với đồ gỗ nội thất, vẻ đẹp bề ngoài và khả năng chống xơ xước thì được ưa chuộng, điều này có thể thực hiện bằng cách tăng cường thành phần polyester trong hỗn hợp monomer. Người ta cũng có thể trộn thêm vào monomer các chất có tính năng đặc biệt như chlorinated paraffin, phẩm màu, thậm chí cả nước hoa nữa, nhờ đó thu được nhiều loại WPC có những ưu điểm nổi bật, hấp dẫn.

Ở đầu thập niên 1960, Mỹ và Anh đã dùng các tấm WPC để lát đường chống ăn mòn trong các nhà máy sản xuất xút ăn da. Sau đó từ 1-1,5 triệu m2 WPC cho việc này đã được sản xuất hàng năm tại mỗi nước.

CHLB Nga cũng đã ứng dụng WPC trong công nghiệp, dùng làm máy nén lọc của ngành dầu khí, sơn, nhuộm trong môi trường axit hoặc kiềm, kết quả thời gian sử dụng của chúng tăng 200%.

Đặc biệt một thử nghiệm trình diễn tại Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Bombay (BARC) với 5 loại gỗ xẻ thứ cấp, rẻ tiền phổ biến ở Ấn Độ tên khoa học là: Adina cordifolia, Betula sp, Ceiba pentandra, Dyospyros melanoxylon, Hardwickia binnata để làm ván sàn chất lượng cao. Chúng được cắt, bào hoàn chỉnh trước khi trùng hợp bức xạ với styrene polyester monomer. Mỗi loại có 100 m2 được lát và kết quả tất cả 500 m2 sàn lát ấy vẫn còn như mới sau 6 năm không cần đến bất cứ sự bảo dưỡng nào. Trong khi đó, diện tích ván sàn đối chứng được làm bằng các loại gỗ tốt nhưng chưa được chiếu xạ thấm monomer thì đã phải tu bổ sửa chữa nhiều lần.

Từ đó các WPC đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất sàn lát công nghiệp và gia đình, kỹ nghệ vận tải - giao thông, đồ gỗ gia dụng, trang trí nội thất, xây dựng, công cụ cầm tay, dụng cụ thể thao và công nghiệp quốc phòng…

Kỹ thuật này cũng có thể ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng các đồ thủ công mỹ nghệ, bảo quản các tài sản bằng gỗ. Ở một số nơi người ta còn tạc tượng gỗ rồi thấm monomer chiếu xạ để bày ngoài trời sân vườn. Thậm chí nhiều tác phẩm điêu khắc gỗ cổ đã bị tàn phá bởi thời tiết cũng được xỷ lý và khôi phục an toàn…

Đặc biệt, việc sản xuất và ứng dụng rộng rãi WPC trong công nghiệp và đời sống ở nhiều quốc gia đã có ảnh hưởng tích cực đến chiến lược phát triển rừng, phát huy cao độ các giá trị to lớn của rừng: Cung cấp - Phòng hộ - Cảnh quan - Môi trường và mở ra khả năng trồng rừng bằng những loài cây mọc nhanh, bảo tồn được các nguồn gene quý hiếm… đem  lại hiệu quả kinh tế vô cùng to lớn.

Ở Việt Nam, trước năm 1975, nhà nghiên cứu Lê Văn Thới đã đề xuất các thử nghiệm nên thực hiện trên gỗ chất lượng thấp, có thể sử dụng cả phế liệu gỗ và đã lên danh mục 52 loài cây cho kỹ thuật này.

Đầu thập niên 1980, do yêu cầu của ngành dệt, bảo tồn - bảo tàng… đề tài chiếu bức xạ thấm monomer cho gỗ đã được đặt ra. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu - Thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng và Viện hạt Đà Lạt đã chọn 45 mẫu gỗ ở Đông Nam Bộ và 32 mẫu ở Lâm Đồng để chiếu xạ thấm monomer. Kết quả đã sản xuất được một số thoi dệt đúng tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm và xác định được liều lượng bức xạ, tỷ lệ liều và monoemer cho một số loài cây mọc nhanh ở Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên.

Chuẩn bị cho bước phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ở thế kỷ XXI, năm 1999, Nhà nước với nguồn tài trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) qua dự án VIE/8/010, đã thành lâp Trung tâm Chiếu xạ tại TP.HCM (Vinagamma) hội tụ nhiều nhà khoa học ứng dụng như TS Trần Tích Cảnh, điều phối viên của IAEA; Trần Khắc Ân, giám đốc Vinagamma; TS Phạm Quốc Trinh, Trưởng ban An toàn bức xạ - Bộ Khoa học và Công nghệ…

Đề cập đến vấn đề được nhiều người quan tâm, các ông cho biết: Thiết bị chiếu xạ gamma SVST-Co-60 của Trung tâm kiểu hộp mang chuẩn là hệ công nghệ chiếu xạ đa năng, vận hành tự động và an toàn tuyệt đối, không thải loại ra môi trường bất kỳ tác nhân độc hại nào ở dạng khí, lỏng hay rắn. Thiết bị hoạt động không sinh bụi, không sinh khói và không gây tiếng ồn. Sản phẩm chiếu xạ không tồn dư các chất độc hại như xử lý bằng chất hóa học và hoàn toàn không bị nhiễm xạ. Giá thành sản phẩm WPC trên thế giới rất rẻ, chỉ bằng 1/5 - 1/3 giá thành sản phẩm các loại gỗ tốt, lại có ưu điểm về thời gian, bảo đảm nguồn nguyên liệu lâu dài... (Motthegioi.vn 30/7) Về đầu trang

Khó tìm thợ thu hoạch keo đổ sau bão

Trên 500 ha keo ở Thanh Chương bị gãy đổ, các hộ dân đang tranh thủ thu hoạch, thế nhưng tiền công gần bằng giá keo thu mua.

Đã hơn 10 ngày nay, rất nhiều gia đình ở vùng miền núi Thanh Chương tự thu hoạch keo đổ. Việc thuê người làm vào thời điểm sau bão rất khó và đắt, vì lượng keo đổ sau bão khá nhiều, chủ vườn nào cũng muốn thu hoạch để bán nhanh, bởi nếu để khô không bán được.

Anh Kha Văn Tám ở Bản Nhạn Pá, xã Ngọc Lâm là thợ thu hoạch keo, những ngày qua công việc bận rộn nhất. Nhóm của anh có 12 người, có cả đàn ông và phụ nữ. Cả nhóm có một cái cưa xăng để cắt keo còn các cung đoạn khác như bóc vỏ, khuân vác, tập kết đều làm bằng sức người, thủ công. Công việc vất vả nhưng bình quân mỗi ngày thu được 200 - 300 ngàn đồng/người.

Khó khăn trong thu hoạch lần này là thu tỉa, bởi diện tích keo chưa đủ tuổi khai thác. Chính vì vậy, tiền công thuê đắt hơn thu hoạch đại trà.

Ông Ngũ Văn Thám chủ một cơ sở mua keo ở địa bàn xóm 10, xã Thanh Hương ngày thường ông thu mua khoảng 20 tấn keo, những ngày này có thể thu mua đến trên 100 tấn. Ông Thám cho biết; "Rất nhiều gia đình gọi mua theo hình thức chúng tôi cử công nhân cắt dọn, nhưng không thể đáp ứng được. Vì thế đa số các hộ phải thuê người và phương tiện thu hoạch keo gãy nhưng giá nhân công cao...".

Trong lúc người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 2 thì trên địa bàn Thanh Chương nước sông Lam dâng cao gây ngập úng cục bộ một số xóm. Nguy hiểm hơn xuất hiện lũ quét ở xã Ngọc Lâm gây thiệt hại trên 50 ao cá, 20 ha ngô, sắn và 10 ha chè bị ngập. (Báo Nghệ An Online 30/7) Về đầu trang

Đồng Nai: "Thợ săn" rình rập Voọc Chà vá chân đen quý hiếm núi Chứa Chan

Ông Tôn Hà Quốc Dũng, Hạt phó Hạt kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc và Thị xã Long Khánh (Đồng Nai) kể lại đầu tháng 10/2016 từ thông tin của nhân dân trong vùng cho rằng trên núi xuất hiện đàn Voọc lạ, Hạt kiểm lâm đã phối hợp với nhiều đơn vị thành lập Đoàn khảo sát trên núi Chứa Chan.

Trong quá trình khảo sát tuyến đường mòn lên khu vực Láng Da đã phát hiện nhiều cá thể Voọc. Qua quan sát bằng mắt thường, nhận định ban đầu là loài Voọc Chà vá chân đen (thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IB).

Vào cuối tháng 4/2017, Hạt kiểm lâm đã ghi hình được đàn Voọc Chà vá chân đen, tại khu vực núi Chứa chan thuộc địa bàn ấp Suối Cát 2, (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) định vị bằng máy GPS, có độ cao 300m, với số lượng trên 20 cá thể. Phạm vi hoạt động của đàn Voọc có diện tích khoảng 24 ha, khu vực có đá lộ thiên có dây leo, địa  hình có độ dốc cao, thảm thực vật rừng tự nhiên, phía dưới đá có nguồn nước chảy ngầm.

Hiện công tác bảo tồn 2 đàn Voọc Chà vá chân đen hiện đang trở nên rất cấp bách. Ngoài biện pháp tuyên truyền đến người dân và mở rộng thêm diện tích rừng thì nguy cơ Voọc bị đe dọa bởi những đối tượng săn bắt động vật quý hiếm là nỗi lo thường trực. Ông Dũng dẫn chứng mới đây vào ngày 16/7, nhận được thông tin từ người dân phát hiện một đối tượng lạ mặt đeo một túi lớn lên núi nhưng khi xuống lại cầm một bọc ni lông không chứa đồ vật gì bên trong.

Theo ông Dũng, do lo ngại đối tượng này cất giấu vũ khí hoặc để săn bắt Voọc lực lượng Kiểm lâm phối hợp cùng công an xã mời về làm việc nhưng không có chứng cứ cụ thể nên phải cho về. “Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương thành lập một chốt công tác ngay dưới chân núi tại ấp Suối Cát 2 để ngăn chặn những đối tượng tình nghi đi săn bắt động vật và đặc biệt là bảo vệ đàn Voọc quý hiếm này. Hiện Chi cục Kiểm lâm đề xuất các giải pháp với Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh về các giải pháp bảo tồn loài Voọc Chà vá chân đen”, ông Dũng cho hay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông ông Lê Phúc, Chủ tịch xã Suối Cát (huyện Xuận Lộc) cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin về việc xuất hiện đàn Voọc Chà vá chân đen trên núi Chứa Chan, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra để ngăn chặn các đối tượng lạ vào rừng săn bắt động vật. Mới đây, UBND huyện cũng đã tổ chức cuộc họp bàn về các giải pháp và tuyên truyền đến người dân bảo vệ đàn Voọc quý hiếm này".     

Núi Chứa Chan là ngọn núi cao thứ 2 Nam Bộ (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh), với độ cao 837m, cách TP.HCM khoảng 110 km về phía đông thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Trên núi có nhiều ngôi chùa cổ kính như: Bửu Quang, Linh Sơn Cổ Tự… Đầu năm 2016, hệ thống cáp treo khu di tích núi Chứa Chan đã được khánh thành đưa vào sử dụng phục vụ khách tham quan du lịch vãn cảnh. (Giao Thông Online 29/7) Về đầu trang

Lào Cai: Lời thề giữ rừng thiêng

Ngày Thìn, tháng 6 âm lịch, đồng bào Mông ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui (Si Ma Cai) lại tề tựu tại gốc đa cổ thụ bên khu rừng thiêng để  làm lễ Nào Lồng - một nghi lễ cúng rừng quan trọng nhất trong năm của cộng đồng dân tộc Mông trên đỉnh núi này.

Những ngày cuối tháng 6, trời đất Si Ma Cai mịt mùng trong những cơn mưa. Trong gian nhà đất ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, già làng Ly Seo Chùa nhìn ra khu rừng cấm của xã nhòa trong màn mưa trắng xóa, lòng khẩn cầu ông trời thu vòi rồng lại, để đất trời tạnh ráo. Ngày mai, tức là ngày Thìn tháng 6 âm lịch, ở đây diễn ra nghi lễ quan trọng, đó là lễ Nào Lồng - lễ cúng rừng. Con trâu đực cả thôn góp tiền mua về làm lễ hiến tế thần linh vẫn cọc ở kia, tắm trong màn mưa xối xả.

Không biết có phải các vị thần linh đã nghe thấu lời khẩn cầu của già làng Ly Seo Chùa và đồng bào Mông xã Lùng Sui, hay có sự linh ứng kỳ lạ mà trong khi nhiều nơi vẫn mưa dầm dề, thì đúng sáng ngày Thìn ở Lùng Sui, nắng đã hửng lên. Ngay từ khi sương còn chưa tan, con chim còn rúc trong cánh ngủ trên cành cây, những già làng cùng cánh thanh niên, trai tráng trong thôn đã có mặt ở lán bên cây đa cổ thụ cạnh bìa rừng cấm, chuẩn bị cho nghi lễ thiêng liêng. Sau lễ cúng bằng gà, lợn, trâu còn sống, người dân sẽ hóa kiếp những con vật đó tại chỗ, lấy giấy tiền vàng nhúng tiết các con vật hiến tế để lên bàn thờ, rồi thực hiện nghi lễ cúng thịt chín, đây là lễ cúng chính. Già làng Ly Seo Chùa bảo người Mông ở đây quan niệm, hóa kiếp con vật tại chỗ như vậy thì thần rừng và các vị thần linh mới nhận được linh hồn của vật hiến sinh. Nếu mổ sẵn con vật ở nhà rồi đem đến, thì thần rừng chỉ nhận được hương hoa của lễ vật. Sau khi mổ và cúng, sừng trâu, hàm lợn sẽ được đóng chặt lên gốc cây đa cổ thụ, nơi đặt bàn thờ thần rừng.

Anh Hảng Seo Toán, Chủ tịch UBND xã Lùng Sui chia sẻ: Theo các già làng, lễ cúng rừng có nguồn gốc từ khi hai vị tộc trưởng là Giàng Chẩn Mìn, Giàng Chẩn Hùng đứng lên làm lễ ăn thề tại khu rừng thôn Lùng Sán, nguyện chung sức cùng nhân dân chống lại quân giặc ngoại xâm. Sau này, khi thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Hà và Si Ma Cai, nghĩa quân của tộc trưởng Giàng Chẩn Hùng đã liên kết với quân của các tộc trưởng khác đứng lên đánh giặc. Sau 8 năm, nghĩa quân đã làm chủ cả vùng Bắc Hà, Lùng Phình, Si Ma Cai...

Để tưởng nhớ công lao của hai vị tộc trưởng, nhân dân các dân tộc xã Lùng Sui và huyện Si Ma Cai đã chọn ngày Thìn tháng 6 âm lịch hằng năm làm lễ dâng hương ở rừng cấm, cảm tạ công đức hai vị tộc trưởng. Lễ cúng rừng cũng có ý nghĩa cầu thần rừng linh thiêng phù hộ cho những cánh rừng sinh sôi nuôi sống con người, thổ địa phù hộ cho mưa thuận gió hòa, thiên không gây họa, tặc không phá phách, thú dữ lùi xa, hiền hòa ở lại, cây trồng sai quả, bệnh dịch lùi xa, nhà nhà no ấm… Lễ cúng rừng ở Lùng Sán diễn ra hằng năm, nhưng việc mổ trâu đực hiến tế thần linh chỉ diễn ra hai năm một lần, bà con trong thôn tự nguyện đóng góp tiền mua trâu để tổ chức.

Tại lễ cúng rừng của đồng bào Mông ở thôn Lùng Sán, sau phần lễ cúng và hiến tế thần linh, các già làng, trưởng bản ở Lùng Sui sẽ họp nhau lại để thực hiện một nghi thức đặc biệt quan trọng khác, đó là chọn ra số ngày cấm bản. Lúc này, trong căn lán nghi ngút khói hương dưới bóng đa cổ thụ, những trai tráng trong thôn Lùng Sán được sự cho phép của thầy cúng đã nhanh tay rút 4 chiếc lưỡi gà và 4 cặp xương đùi gà từ những con gà luộc được hiến tế thần linh, sau đó dùng những chiếc tăm nhỏ cắm vào xương đùi gà. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng chụm đầu bàn bạc xem những dấu hiệu đặc biệt trên xương đùi gà, lưỡi gà để dự đoán điềm tốt - xấu, chuyện lành - dữ của thôn trong thời gian tới.

Tôi không tiện hỏi những điều huyền bí ấy, nhưng thầy cúng Hảng Seo Vần tươi cười bảo, năm nay thần rừng báo cho nhiều điềm lành, ít điềm dữ, thôn sẽ cấm bản 3 ngày. Trong những ngày cấm bản, người Mông ở đây chỉ ở nhà, không đi đâu xa, tuyệt đối kiêng kỵ việc đào đất, đi làm nương, vào rừng chặt cây hay làm điều sai trái...

Theo quy ước từ xa xưa, ai vi phạm vào rừng chặt cây xanh thì căn cứ vào trọng lượng của cây hay của người đó mà phải mua tương ứng kg lợn, rượu, gạo, rồi mời thầy cúng làm lễ tạ tội với thần linh vào ngày cúng rừng năm sau. Trong đời sống tâm linh của đồng bào Mông ở Lùng Sui luôn tồn tại những truyền thuyết cổ xưa, những câu chuyện huyền bí về sự linh thiêng của khu rừng cấm. Người dân luôn tin tưởng có thần rừng cai quản và che chở, phù hộ nên đã từ rất lâu, những khu rừng cấm linh thiêng không ai dám vào chặt cây, lấy củi.

Tại lễ cúng rừng năm nay ở thôn Lùng Sán, sau phần lễ cúng và lễ dâng hương trang trọng, trưởng 8 thôn, bản trên địa bàn xã Lùng Sui đã cùng ký cam kết bảo vệ rừng, sau đó lãnh đạo huyện Si Ma Cai và đông đảo bà con trong thôn  cùng nhau trồng cây để rừng mãi thêm xanh. Trong khi chờ đợi những mâm cỗ được sắp ra để cả thôn liên hoan sau lễ cúng rừng, tôi có dịp cùng đoàn cán bộ huyện Si Ma Cai vào thăm khu rừng cấm thôn Lùng Sán.

Đúng như lời anh Giàng Chẩn Hòa, cán bộ văn hóa xã Lùng Sui nói, rừng cấm Lùng Sán là khu rừng cổ xưa nhất ở khu vực Si Ma Cai còn lại đến bây giờ. Khu rừng cấm Lùng Sán là nơi hai tộc trưởng Giàng Chẩn Mìn và Giàng Chẩn Hùng đứng lên làm lễ ăn thề đánh giặc ngoại xâm bảo vệ dân làng, cũng là nơi có những cây đa, cây nghiến hàng trăm năm tuổi. Cách đây hơn 100 năm, khi đó các địa danh chưa chia tách như bây giờ, ngày Thìn tháng 6 hằng năm, đồng bào Mông ở khắp Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Hà Giang vẫn nô nức về đây tham gia lễ cúng rừng linh thiêng.

Tại rừng cấm Lùng Sán hiện nay còn 4 cây nghiến cổ thụ, có tuổi từ 500 - 600 năm, cao vượt hẳn so với các cây khác trong khu rừng, tỏa tán xanh tốt quanh năm, được đóng biển, bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi ngước nhìn lên thân cây xù xì rêu mốc, có những khóm phong lan rừng đang mùa ra hoa đỏ rực. Giữa khu rừng thiêng với nhiều câu chuyện thần bí, tôi cảm nhận được sự linh thiêng của đại ngàn và sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. Đâu đó nơi đây, dường như vẫn thấy hình bóng người anh hùng dân tộc Mông Giàng Chẩn Hùng, Giàng Chẩn Mìn cùng làm lễ ăn thề bảo vệ quê hương. Lời thề thiêng liêng như dao chém đá ấy vang vọng giữa đại ngàn Si Ma Cai và sẽ còn ngân vang mãi đến tận mai sau. (Baolaocai.vn 29/7) Về đầu trang

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra xử lý việc rừng liên tục bị phá

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành liền hai công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; kiểm tra, xử lý thông tin phản ảnh tình trạng khai thác rừng trái phép tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa và Lơ Pang, huyện Mang Yang.

Theo đó, mới đây, các cơ quan báo chí có phản ánh tình hình khai thác rừng trái phép tại xã Kon Gang với mức độ rất phức tạp. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huvện Đak Đoa chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng khai thác rừng trái phép; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phát dọn thực bì để trồng rừng, không để xảy ra việc các đối tượng lợi dụng việc phát dọn thực bì để phá rừng; các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 4/8/2017.

Liên quan đến vấn đề rừng Lơ Pang bị phá, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm Mang Yang; UBND huyện Mang Yang, công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Chiêng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân có liên quan do không làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép…

Trước đó, tiếp nhận tin phản ánh rừng bị tàn phá từ nhân dân, nhóm phóng viên đã đi kiểm tra thực địa thì thấy đây là sự thật. Cụ thể, tại tiểu khu 461, thuộc làng Knol, xã Kon Gang có 8 gốc cây sao xanh, bằng lăng, gội, dổi, đường kính từ 60cm-80cm bị triệt hạ. Còn theo báo cáo của Hạt kiểm lâm huyện Mang Yang, tại tiểu khu 527, có 16 cây gỗ bị khai thác, khối lượng 19,978m3; tại tiểu khu 528 thuộc rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Chiêng quản lý có 2 cây gỗ lớn bị khai thác với khối lượng 1,509m3… (Tài Nguyên & Môi Trường Online 29/7; Đại Biểu Nhân Dân Online 30/7) Về đầu trang

Quảng Nam: Va chạm với xe bò chở gỗ, 3 người tử vong tại chỗ

Ngày 30/7, Đại tá Lê Trung Hoàng, Trưởng Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 1h cùng ngày tại Quốc lộ 14E, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức. Trong khoảng thời gian và địa điểm trên, Đỗ Văn H. (trú tại thị trấn Tân An) và Ngô Văn K. (trú xã Hiệp Thuận) cùng ngồi trên xe máy BKS: 92D1-198.35 kéo xe bò chở gỗ (nghi lậu) chạy qua tuyến đường trên.

Khi đến địa phận thôn 1, xã Quế Bình, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 92H5 - 7313, do Trần Hữu Lộc chở theo Phạm Nguyễn Duy Đ. (trú tại xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến H, K. và Đ. tử vong tại chỗ. Riêng Lộc bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ. (Nguoiduatin.vn 30/7; Vietnamnet.vn 30/7; Gia Đình & Xã Hội Online 30/7; Tiền Phong Online 30/7; Người Lao Động Online 30/7; Công Lý Online 30/7; Công An Nhân Dân Online 30/7; TTXVN/Tin Tức Online 30/7) Về đầu trang