Tổng cục lâm nghiệp - Góp ý văn bản

Góp ý văn bản

Văn bảnNgày tạoTên văn bản
Góp ý văn bản 5/4/2018

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp

Góp ý văn bản 20/11/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 22 loài cây chủ lực

Góp ý văn bản 14/11/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng toàn quốc

Góp ý văn bản 13/11/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo HDKT sản xuất NLKH trong khu vực rừng ven biển và HDKT rà soát QH rừng phòng hộ ven biển

Góp ý văn bản 4/10/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho nội dung và hình thức của bản dự thảo tiêu chuẩn “Bản đồ lập địa – Yêu cầu kỹ thuật”

Góp ý văn bản 23/8/2017

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) - Dự thảo lần 6

Góp ý văn bản 4/8/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hàng năm

Góp ý văn bản 2/8/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Góp ý văn bản 29/6/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Góp ý văn bản 21/6/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Góp ý văn bản 20/4/2017

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo 04 tiêu chuẩn về giống cây trồng lâm nghiệp

Góp ý văn bản 20/12/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Góp ý văn bản 15/12/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Góp ý văn bản 12/12/2016

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) - Dự thảo lần 3

Góp ý văn bản 22/11/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và "Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên đến năm 2025"

Góp ý văn bản 20/10/2016

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Góp ý văn bản 2/6/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước