Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản khác

Văn bản khác

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
936/CT-BNN-TCLN 18/3/2014

Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

3977/BNN-TCLN 07/11/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 3977/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 V/v hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày lâm nghiệp Việt Nam

09/5/2013

Văn bản số 652/TCLN-KHTC ngày 09/5/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc làm rõ một số nội dung liên quan tới triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

299/TCLN-KHTC 11/3/2013

Văn bản số 299/TCLN-KHTC ngày 11/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020

01/3/2013

Công văn số 229/TCLN-CTVN ngày 01/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc báo cáo về công tác quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã

05/01/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chỉ thị số 51/CT-BNN-TCLN ngày 05/01/2013 về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Quý Tỵ năm 2013

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Chỉ thị số 4485/CT-BNN-TCLN ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Ngọ năm 2014

Công điện khẩn số 06/CĐ-BNN-TCLN ngày 26/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy, chữa cháy rừng

Thực hiện Điều tra, Kiểm kê rừng (Văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp số 1070/TCLN-VP ngày 08/8/2012

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BNN-TCLN, ngày 16 tháng 5 năm 2012, quy định tạm thời về quản lý nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Văn bản số 1700/BNN-TCLN ngày 06/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Quyết định số 52/QĐ-BCĐBV&PTR, ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Phó thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020

Công điện khẩn về phòng cháy chữa cháy rừng