Tổng cục lâm nghiệp - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Cập nhật ngày : 01/01/2018 3:09:24 CH

 

HỌ TÊN

 

CƠ QUAN

NHÀ RIÊNG

DI ĐỘNG

E-MAIL

 

I. LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

 
Nguyễn Quốc Trị

TCT

32.373.306

  0129.532.8999

Quoctri.tcln@Gmail.com

 

Nguyễn Bá Ngãi

PTCT

38.489.758

33.840.003

091.206.2179

nguyenbangai@gmail.com

ngainb.ln@mard.gov.vn

 

Cao Chí Công

PTCT

37.335.684

37.222.088

091.213.2476

cong@vnforest.gov.vn

congcc.ln@mard.gov.vn

 

II. VĂN PHÒNG TỔNG CỤC - FAX: 024.3843.8793

 

Nguyễn Văn Chính

CVP

37.334.151

 

091.433.8458

chinhcln@gmail.com 

 

Nguyễn Thị Hồng Lý

PCVP

38.438.689

 

0915.239.907

hongly018@gmail.com

 

Kim Thị Kiều Anh

PCVP - TP

37.335.678

 

098.360.9098

kimkieuanh@yahoo.com

anhktk.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Duy Thành

KTT-TP

37.336.821

 

091.250.4842

thanh.khnn@gmail.com

thanhnd.ln@mard.gov.vn

 

Đinh Thị Hồng Phượng

PTP

37.336.821

 

091.213.2589

dinhthihongphuong63@yahoo.com

phuongdth.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

KT

37.336.821

 

098.842.8520

ntm8583@yahoo.com

maintt.ln@mard.gov.vn

 

Trần Thị Tươi

KT

37.336.821

 

098.379.9782

tuoi.tcln@gmail.com

 

Tô Văn Thảo

TP

38.438.689

 

091.788.6887

096.699.9569

thaovnforest@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Tùng

CV

37.335.678

 

098.307.4085

tungtcln@gmail.com

tungnt.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh

CV

37.335.678

 

097.860.9785

quynhhuong98@gmail.com

quynhnt.ln@mard.gov.vn

 

Cao Xuân Ý

CV

32.321.392

 

091.201.8063

xuanycfic@gmail.com

 

Hoàng Duy Tùng

CV

32.321.392

 

098.725.6678

tung.hoang198@gmail.com

 

Đào Đức Phong

CV

32.474.645

 

098.329.0174

Daoducphong.tcln@gmail.com

 

Nội Thế Nghiệp

CV

32.474.645

 

091.584.5139

Nghiepnt68tcln@gmail.com

 

Nguyễn Quang Thịnh

CV

32.321.392

 

098.318.0789

thinh.nguyenquang1989@gmail.com

 

Đỗ Đức

TP

38.489.750

 

091.265.1739

doduc113@gmail.com

doduc.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Văn Khôi

CVC

38.489.750

 

0914.345.518

khoitcln@gmail.com

khoinv.ln@mard.gov.vn

 

Trịnh Thị Thanh Hà

CV

38.489.750

 

092.247.0370

thanhha819@gmail.com

hattt.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lan

VT

38.438.792

 

093.222.1479

vanthutcln@gmail.com

longduc19942003@gmail.com

 

Ngô Thị Hoa

CV

38.438.792

 

096.231.2870

ngohoakhql@gmail.com

 

Trần Thanh Hà

Lái xe

38.438.792

 

091.200.6190

   

Lê Tiến Sấu

Lái xe

38.438.792

 

091.249.5663

   

Nguyễn Đức Minh

Lái xe

38.438.792

 

091.218.3905

   

Lại T.Thanh Lệ

Tạp vụ

38.438.792

 

0164.901.9215

   

III. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Phạm Hồng Lượng

VT

37.332.154

35.149.306

091.223.3871 

luong_phamhong71@yahoo.com

luongph.ln@mard.gov.vn

 

Phạm Xuân Thịnh

PVT

37.332.154

 

096.689.8682

thinh.sdc.dop@gmail.com

 

Vũ Thị Lê Lương

PVT

37.349.081

 

093.658.8587

vuleluong@gmail.com

 

Trần Ngọc Bình

CVC

38.439.185

 

093.227.8988

binhdhln@gmail.com

binhtn.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Trọng Bằng

CVC

38.439.185

 

097.630.7999

bangcln@gmail.com

bangnt.ln@mard.gov.vn

 

Bùi Thị Hải Nhung

CV

38.439.185

 

097.782.9034

bhnhungfsiv@yahoo.com

nhungbh.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Viết Hưng

CV

38.439.185

 

090.329.8722

hungbnn@gmail.com

hungnv.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hạnh

CV

37.349.081

 

094.665.9027

nguyenhanhvukhtc@gmail.com

hanhtn.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Xoan

CV

37.349.081

 

098.405.9292

haivi.nguyen@gmail.com

 

IV. VỤ PHÁT TRIỂN RỪNG - FAX: 024.3733.6415

 

Triệu Văn Lực

VT

38.438.803

 

091.226.4370

tvluc@kiemlam.org.vn

 

Quách Đại Ninh

PVT

38.438.812

37.648.289

090.430.5633

quachdaininh@yahoo.com

ninhqd.ln@mard.gov.vn

 

Nhữ Văn Kỳ

CVC

38.438.801

 

098.241.9466

kydof@yahoo.com.vn

kynv.ln@mard.gov.vn

 

Đoàn Ngọc Dao

CV

38.438.812

 

098.857.2268

dao.dof@gmail.com

daodn.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Nam Sơn

CV

38.438.803

 

091.303.5405

son_forest@yahoo.com.vn

 

Nguyễn Văn Huỳnh

CVC

38.438.801

 

098.376.2696

huynh06_dof@yahoo.com.vn

huynhnv.ln@mard.gov.vn

 

Ng T Thanh Huyền

CV

38.438.801

 

090.477.6686

nguyenthithanhhuyen86@gmail.com

huyenntt.ln@mard.gov.vn

 

Mai Trung Kiên

CV

38.438.812

 

091.237.7322

maitrungkien.fsiv@gmail.com

 

V. VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

 

Lê Văn Bách

VT

37.349.369

 

091.219.1424

levanbachln@yahoo.com.vn

bachlv.ln@mard.gov.vn

 

Bùi Chính Nghĩa

PVT

37.342.290

 

090.327.6470

   

Hồ Văn Cuông

CVC

37.342.290

 

098.724.5390

cuongsdr@gmail.com

 

Vũ Thị Trang

CV

38.489.805

 

0167.808.1250

huyentrang12987@gmail.com

rangvt.ln@mard.gov.vn

 

Khuất Thị Lan Anh

CV

38.489.805

 

098.284.0384

Khuatlananh@gmail.com

 

Phạm Văn Rực

CV

37.349.845

 

090.441.5237

phamduc.tcln@gmail.com 

 

Nguyễn Thế Anh

CV

37.344.812

 

0912.990.936

theanhbanchinhsach@gmail.com

anhnt.ln@mard.gov.vn

 

Phạm Văn Hạnh

CV

37.349.845

 

0982.125.886

hanhhopthucanh9@gmail.com

 

Dương Danh Công

CV

37.349.845

 

0983.964.889

congttdt@gmail.com

 

VI. VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ - FAX: 024.3734.4811

 

Nguyễn Phú Hùng

VT

37.332.263

38.615.511

091.209.4190

phuhungdostic@gmail.com

 

Nguyễn Tường Vân

PVT

38.489.854

378.46.423

091.235.0526

van.fssp@gmail.com

 

Trần Hiếu Minh

PVT

38.438.814

 

091.236.7763

minh_tranhieu@yahoo.com

minhth@vnforest.gov.vn

minhth.ln@mard.gov.vn

 

Lưu Tiến Đạt

CV

38.438.814

 

098.207.6619

tdatluu@gmail.com 

datlt.ln@mard.gov.vn

 

Trương Tất Đơ

CV

38.438.814

 

091.282.0599

truongtatdo@gmail.com

dott.ln@mard.gov.vn

 

Nghiêm Phương Thuý

CV

38.438.814

 

091.206.2504

thuybluemoon@gmail.com

thuynp.ln@mard.gov.vn

 

Trần Thị Hằng

CV

38.438.814

 

090.415.3726

tranbichhang@gmail.com

hangtt.ln@mard.gov.vn

 

Lương Thị Phượng

38.489.854

 

097.820.6048

phuongluongmt@gmail.com

phuonglt.ln@mard.gov.vn

 
Hứa thị Ngân CV          

VII. VỤ QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ - FAX: 024.3848.9951

 

Trần Thế Liên

VT

37.331.673

379.119.14

091.231.6993

lienyokdon@yahoo.com.vn

lientt.ln@mard.gov.vn

 
Vũ Thành Nam

PVT

38.489.951

  091.241.9475 vuthanhnam.dof@gmail.com  

Nguyễn Hữu Thiện

PVT     090.321.1067

thien.dof@gmail.com

 

Trần Thị Hoa

CV

37.333.026

 

090.329.5993

hoa@kiemlam.org.vn

hoatt.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Mạnh Hiệp

CV

38.489.951

 

091.221.6808

hiepnguyen.kl@gmail.com

hiepnm.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Phúc Thọ

CV

37.333.026

 

091.204.0192

thodonc@gmail.com

thonp.ln@mard.gov.vn

 

Ngô Lê Trụ

CV

37.333.026

 

091.255.5211

trulengo@gmail.com

trunl.ln@mard.gov.vn

 

Phùng Ngọc Khanh

37.333.026

 

096.844.1949

khanhpn.IT@gmail.com

 
Nguyễn Tuấn Hưng CV     091.645.4546

hung@vnforest.gov.vn

hungnt.ln@mard.gov.vn

 
Đồng Anh Đài CV          

VIII. CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM - FAX: 024.3734.6742

 

Hà Thị Tuyết Nga

37.335.676

 

090.346.3656

ngakl@kiemlam.org.vn

ngahtt.ln@mard.gov.vn

 

Vương Tiến Mạnh

PGĐ

37.349.930

 

091.200.8359

hyderabadmanh@gmail.com

 

Nguyễn Anh Tuấn

CV

37.349.930

 

090.437.3699

anhtuan@kiemlam.org.vn

 

Nguyễn Văn Đoàn

CV

37.349.930

 

092.686.5678

doannguyen81@gmail.com

 

Phan Thị Nguyệt

CV

 37.335.676

 

0947.281.788

nguyetcites@gmail.com

 

Hà Thị Mai Trang

CV

 37.335.676

 

091.282.2723

   

Nguyễn Hà Dương

CV

 37.335.676

 

098.565.8590

   

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CITES VIỆT NAM PHÍA NAM, Fax: 028.3915.1120

 

Chu Ngọc Quân

PGĐ, Trưởng Đ.diện

028.38.218.206 

 

091.235.5289

quan.tcln@gmail.com

 

Ngô Việt Cường

CV

028.38.218.194

 

0908.774.316

citesphianam@gmail.com

 

Bùi Tuấn Giang

CV

028.38.218.193

 

0913.605.451

giangddcln@yahoo.com.vn

 

Phạm Quang Tùng

CV

 028.38.218.193

 

 0983.102.789

quangtung@cites.org.vn

 

Bùi Thị Bốn

CV

028.38.218.194

 

0984.299.521

buithibon@gmail.com

 
Huỳnh Hoàng Dũng

CV

028.38.218.194

  0909.895.488 Huynhhoangdungtn@gmail.com  

IX. VỤ PHÁP CHẾ - THANH TRA

 

Đoàn Minh Tuấn

VT

38.489.781

 

098.209.1058

tuandm.ttra@mard.gov.vn

tuandm.ln@mard.gov.vn

 

Phan Thị Thanh Hằng

PVT

37.379.018

 

091.321.5265

phanhang69@gmail.com

 

Hoàng Cao Đăng

PVT

37.342.292

 

0166.566.8868

dangckl@yahoo.com.vn

danghc.ln@mard.gov.vn

 

Đoàn Tiến Vinh

CV

37.342.292

 

098.877.3073

vinhtiendoan@yahoo.com.vn

vinhdt.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Duy Trọng

CV

37.379.018

 

090.410.7693

trongnd_kl@yahoo.com.vn

trongnd.ln@mard.gov.vn

 

Đào Việt Trung

CV

37.342.292

 

097.980.3982

daoviettrung.tcln@gmail.com

trungdv.ln@mard.gov.vn

 

X. CỤC KIỂM LÂM

 

Đỗ Quang Tùng

QCT

37.335.681   016.2829.6455 tung.kl@mard.gov.vn  

Đỗ Trọng Kim

PCT

38.489.974

 

091.343.5034

kimdt@kiemlam.org.vn

 
Hoàng Xuân Trinh PCT     091.325.2478

hxtrinh@ kiemlam.org.vn

 

XI. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

 

Chu Ngọc Quân

Trưởng đại diện

08.38.218.206 

 

091.235.5289

quan.tcln@gmail.com

 

Bùi Tuấn Giang

 

08.847.6663

08.810.0277

091.360.5451

giangddcln@yahoo.com.vn

 

XII. VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO KẾ HOẠCH BV&PTR 2011-2020 - FAX: 024.37.349.658

 

Máy trực: 024.37.349.657,  024.37.349.811  FAX: 37.349.658   Email: vpbcd57@mard.gov.vn

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 
 

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

 

Triệu Văn Khôi

CV

37.349.657

 

091.283.8093

trieukhoi@gmail.com

 

Lê Văn Thanh

CV

37.349.657

 

098.808.7814

lethanhcln@gmail.com

 

Lê Thị Thu Hiền

KT

37.349.657

 

090.426.7651

hienle78@gmail.com

 

Nguyễn Thùy Linh

37.349.657

 

090.216.0379

linhldxh@yahoo.com

 

Vũ Thị Hường

38.438.801

 

097.949.2837

vuhuongln2406@gmail.com

 

Nguyễn Văn Diễn

37.349.657

 

097.229.6799

vandienvfu@gmail.com

 

XIII. QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM (VNFF) -  FAX: 024.37.246.770

 

Nguyễn Bá Ngãi

38.489.758

33.84.0003

091.206.2179

nguyenbangai@gmail.com

 

Lê Văn Thanh

PGD     098.808.7814 lethanhcln@gmail.com  

Đinh Thị Hồng Phượng

KTT

37.336.821

 

091.213.2589

phuongln63@gmail.com

 

Lê Minh Tuyên

CVC

37.247.559

 

37.247.559

lehoatuyen@yahoo.com
tuyenlm.ln@mard.gov.vn

 

Bùi Nguyễn Phú Kỳ

CV

37.247.559

 

0934.687.204

buinguyenphuky@gmail.com

 

Nguyễn Chiến Cường

37.247.559

 

0934.687.204

   

Nguyễn Thanh Huyền

37.246.771

 

0167.454.4008

   

Lương Thị Diễm Hằng

37.246.771

 

098.366.2639

diemhang1086@gmail.com

 

Nguyễn T Minh Hương

37.246.771

 

098.614.2835

nguyenminhhuong.ftu@gmail.com

 

Nguyễn Khánh Huyền

 

 

097.966.4646

   

Bùi Thị Vân

37.246.771

 

098.282.2756

vanvnff@yahoo.com

 

XIV. VĂN PHÒNG ĐỐI TÁC HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP (FSSP) - FAX: 024.37.711.431

 

Nguyễn Bá Ngãi

38.489.854

33.84.0003

091.206.2179

nguyenbangai@gmail.com

 

Nguyễn Tường Vân

PGĐ

37.629.412

 

091.235.0526

van.fssp@gmail.com

 

Phạm Minh Thu

CV

37.629.412

 

090.498.2239

thu.fssp@hn.vnn.vn

 

XV. VĂN PHÒNG REDD+ VIỆT NAM

 

Lâm Quỳnh Nhung

CV

37.245.805

 

090.608.2820

   

Nguyễn Thị Nguyệt

CV

37.245.805

 

098.587.7087

   

XVI. VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

 

Đoàn Hoài Nam

 

 

098.624.818

namfpd@gmail.com  

Lê Doãn Anh

PGĐ

 

 

091.409.4338

   

Nguyễn Vũ Linh

PGĐ

 

 

091.450.9229 linhbachma@gmail.com  

XVII. VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

 

Nguyễn Phi Truyền

043.388.1271

 

091.303.6136

   

Đỗ Thanh Hùng

PGĐ

043.388.1268

 

097.985.5659

   

Đỗ Hữu Thế

PGĐ

043.388.1082

 

091.215.6216

   

XVIII. VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

 

Nguyễn Văn Diện

061.366.9669

 

091.206.9298

   

Nguyễn Văn Thanh

PGĐ

061.366.9320

 

091.952.1486

   

Nguyễn Văn Minh

PGĐ

061.366.9924

 

0168.688.1973

   

XIX. VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

 

Trương Quang Bích

030.384.8010

 

0164.960.8320

   

Vũ Kim Tân

PGĐ

 

 

091.227.2115

   

Đỗ Văn Lập

PGĐ

 

 

098.816.3770

   

XX. VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO

 

Đỗ Thanh Hải

0211.358.5688

 

091.213.3932

   

Hà Công Khải

PGĐ

0211.385.3105

 

098.386.5844

   

Nguyễn Minh Tuấn

PGĐ

0211.381.4888

 

094.606.3619

   

Nguyễn Đức Hậu

PGĐ

0211.384.4868

 

098.573.5375

   

XXI. VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN

 
Phạm Tuấn Linh

PGĐ, Phụ trách

 

 

     

Huỳnh Nghĩa Hiệp

PGĐ

 

 

097.956.6577