Tổng cục lâm nghiệp - Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) khu vực Miền Trung

Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) khu vực Miền Trung

Cập nhật ngày : 04/10/2017 4:45:36 CH
Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) khu vực Miền Trung

Ngày 06/10/2017, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Lâm nghiệp) phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) khu vực Miền Trung. Hội thảo  do ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Phùng Đức Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đồng chủ trì.

Hội thảo có sự tham dự của Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội; đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Vườn quốc gia, BQL rừng phòng hộ, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Công ty Lâm nghiệp của 08 tỉnh miền Trung, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng; đại diện tổ chức quốc tế (World Bank, JICA).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các vấn đề quan tâm: phạm vi điều chỉnh và tên gọi của Luật, chính sách phát triển lâm nghiệp, sở hữu rừng, quy hoạch lâm nghiệp, tổ chức quản lý rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, quản lý nhà nước về lâm nghiệp, hệ thống tổ chức Kiểm lâm.

Các ý kiến tham gia góp ý của đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), trong đó hầu hết các ý kiến đề nghị đổi tên Luật Bảo vệ và phát triển rừng thành Luật Lâm nghiệp; đồng thời, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể vào từng điều, khoản và làm rõ một số vấn đề của Dự thảo Luật.

Tổng kết Hội thảo, ông Phùng Đức Tiến trân trọng cảm ơn các đại biểu tham dự thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng cho Dự thảo Luật, đồng thời đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc xem xét tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4./.

Vụ Pháp chế Thanh tra