Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc Tổng cục Lâm nghiệp mời thầu gói thầu mua sắm trang phục ngành kiểm lâm (Thời điểm bán hồ sơ: 8 giờ ngày 01/8/2014; Đóng thầu: 8 giờ ngày 10/8/2014)

Cập nhật ngày : 30/07/2014 01:24

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
 

-       Tên Bên mời thầu: Vườn Quốc gia Cát Tiên – Tổng cục Lâm nghiệp

-       Tên gói thầu “Gói thầu mua sắm trang phục ngành kiểm lâm”.

-       Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

-       Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước.

-       Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

-       Thời gian bán HSMT từ 08giờ, ngày 01 tháng 8 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 10       tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

-       Địa điểm bán HSMT:  Trụ sở Vườn Quc gia Cát Tiên – Tng cc Lâm nghip; Địa ch: Huyn Tân Phú, tnh Đồng Nai; Đin thoi: 061 366 9669/ 061 366 9149; Fax: 061 366 9159

-       Giá bán 1 bộ HSMT: 0 đồng

-       Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở Vườn Quc gia Cát Tiên – Tng cc Lâm nghip; Địa ch: Huyn Tân Phú, tnh Đồng Nai.

-       Thời điểm đóng thầu: 08giờ 00’, ngày 10 tháng 8 năm 2014.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 08 năm 2014, tại Trụ sở Vườn Quc gia Cát Tiên – Tng cc Lâm nghip; Địa ch: Huyn Tân Phú, tnh Đồng Nai.

Vườn Quốc gia Cát Tiên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSCHCT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN