CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Vườn quốc gia Bạch Mã và Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ rừng và PCCR

Cập nhật ngày : 13/08/2019 05:05

Ngày 13/8/2019, tại Trạm kiểm lâm Khe Mỏ Rang, Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp “Về Quản lý bảo vệ rừng – phòng cháy, chữa cháy rừng” giữa Vườn quốc gia Bạch Mã và Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa”.

Quy chế phối hợp được ký nhằm tăng cường công tác phối kết hợp giữa hai đơn vị để kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng vùng ranh giới giữa Vườn quốc gia Bạch Mã và Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.

Nội dung chính của Quy chế phối hợp là tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng gần khu vực giáp ranh do hai đơn vị quản lý; phối hợp nắm bắt và thông tin kịp thời về các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, cất giấu, chế biến, vận chuyển gỗ, lâm sản hoặc các loài động vật hoang dã trái phép; phối hợp phòng ngừa, kiểm tra, truy quét và đấu tranh triệt phá các tụ điểm phá rừng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn; phối hợp xây dựng các tổ, đội chốt chặn, tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR trong khu vực địa bàn giáp ranh và địa bàn quản lý của hai bên; hỗ trợ lực lượng, phương tiện, thiết bị, công cụ để ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra hoặc  ngăn chặn các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng vượt quá tầm kiểm soát của mỗi bên. Phối hợp điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Ngoài ra Quy chế phối hợp cũng nêu rõ định kỳ 6 tháng luân phiên tổ chức họp giao ban và hàng năm tổ chức tổng kết công tác phối hợp nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, đề ra biện pháp khắc phục cho hoạt động phối hợp trong thời gian tới hiệu quả hơn.

                                                         Kiều Ninh – Minh Tâm