Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) hướng tới phê duyệt Hiệp định chống khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp

Cập nhật ngày : 07/01/2019 12:09

Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đang chuẩn bị phê duyệt Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT). Hiệp định này sẽ giúp tăng cường quản trị rừng, giải quyết vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ được xác minh hợp pháp xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường EU và các thị trường khác.

Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 01 năm 2019, Bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, có chuyến thăm, làm việc, tìm hiểu tình hình thực tế tại Việt Nam, thảo luận về việc chuẩn bị thực hiện Hiệp định VPA. Trong thời gian ở Việt Nam, Bà tiếp kiến, làm việc với lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số Bộ liên quan; thăm tỉnh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị trình Nghị viện Châu Âu phê chuẩn Hiệp định VPA với Việt Nam.

Bà Heidi Hautala nhấn mạnh "Hiệp định VPA với Việt Nam là Hiệp định thứ 2 tại Châu Á mà EU đã ký kết, sau Indonesia. Đây là một bước đi quan trọng của EU trong việc xây dựng một chiến lược rộng hơn nhằm nâng cao đa dạng sinh học và phát triển bền vững tại Châu Á và nhằm chống khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp. Việt Nam đã cam kết ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo chỉ có gỗ được sản xuất hợp pháp nhập khẩu vào Việt Nam. Trên cơ sở hệ thống trách nhiệm giải trình cho nhà nhập khẩu, hệ thống này có thể được xem là một thành tựu lớn của Hiệp định VPA. Việt Nam cần thực hiện tất cả các nỗ lực để đảm bảo rằng trách nhiệm giải trình không chỉ dừng lại ở việc thực hiện trách nhiệm trên giấy tờ. Do vậy, Nghị viện Châu Âu đặc biệt quan tâm đến các công việc chuẩn bị liên quan đến việc thực hiện Hiệp định với Việt Nam. Việt Nam cũng đã cam kết trong lĩnh vực này trong khuôn khổ của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EV-FTA). Vì vậy, việc triển khai Hiệp định VPA sẽ tạo thuận lợi cho các thảo luận về EV-FTA".

Trong buổi làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định "Chuyến thăm của bà Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu trong thời điểm này vừa là cơ hội tốt để hai bên tăng cường niềm tin và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cũng là dịp tốt để Việt Nam khẳng định nỗ lực hành động và quyết tâm cao của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết tại Hiệp định VPA, hướng tới phát triển ngành chế biến, thương mại gỗ sử dụng nguồn nguyên liệu hợp pháp và bền vững".

Sau 6 năm đàm phán, Hiệp định đã được hai bên ký vào ngày 19/10/2018 tại Brussels. Trước khi Hiệp định VPA có hiệu lực, mỗi bên cần hoàn thiện các thủ tục phê duyệt Hiệp định theo quy định pháp luật của mỗi bên. Về phía Việt Nam, Hiệp định VPA là điều ước quốc tế được ký nhân danh Chính phủ. Về phía EU, Hiệp định VPA cần phải được sự đồng thuận của Nghị viện Châu Âu trước khi đệ trình lên Hội đồng Châu Âu để phê duyệt.

Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA, bao gồm việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cũng như tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội ngành nghề và các bên liên quan trong quá trình thực hiện Hiệp định.

Khi Hiệp định VPA được thực hiện đầy đủ, tất cả gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang EU sẽ phải có giấy phép FLEGT do phía Việt Nam cấp. Trước đó, có một giai đoạn chuẩn bị và đánh giá xác minh rằng tất cả các cam kết trong Hiệp định VPA đã đáp ứng các tiêu chí quy định tại một Phụ lục riêng của Hiệp định.

Như vậy, Hiệp định VPA là cam kết pháp lý đảm bảo thực thi các biện pháp quản trị và pháp lý giải quyết tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp; đồng thời sẽ mang lại uy tín, thương hiệu và lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường./.