Việt Nam tổ chức thành công Cuộc họp thường niên Tổ công tác ASEAN về lâm nghiệp xã hội lần thứ 12

Cập nhật ngày : 02/07/2018 03:58

            

Các đại biểu tham dự cuộc họp thường niên Tổ công tác ASEAN về Lâm nghiệp xã hội lần thứ 12

Trong 03 ngày từ 27 – 29/6/2018, tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp thường niên Tổ công tác ASEAN về Lâm nghiệp xã hội lần thứ 12 (AWG-SF). Tham dự cuộc họp có đại diện 08 nước trong khu vực ASEAN,  Ban Thư ký ASEAN, Ban thư ký Tổ công tác ASEAN về Lâm nghiệp xã hội; Chương trình hợp tác ASEAN - Thụy Sỹ về lâm nghiệp xã hội và biến đổi khí hậu (ASFCC); Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC); Đại sứ quán Thụy Điển. Đoàn Đại biểu Việt Nam do ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế làm Trưởng đoàn.

Đây là cuộc họp thường niên của các quốc gia thành viên ASEAN, được tổ chức ít nhất 01 lần/ năm theo nguyên tắc luân phiên. Cuộc họp được tổ chức nhằm chuẩn bị báo cáo Nhóm quan chức cấp cao ASEAN về lâm nghiệp (ASOF).

         Tại đây, 8/10 quốc gia ASEAN (Campuchia, Lào, Myanma, Malaysia, Indonesia, Philippin, Thái Lan, Việt Nam) đã trình bày, giới thiệu các kết quả đạt được trong lĩnh vực lâm nghiệp và lâm nghiệp xã hội trong thời gian qua, bao gồm: số liệu thống kê về lâm nghiệp, các chính sách về lâm nghiệp cộng đồng đã ban hành, các chương trình, dự án về lâm nghiệp cộng đồng, cơ hội và thách thức đối với lâm nghiệp cộng đồng ở các quốc gia.

         Phía Việt Nam đã báo cáo tại hội nghị về hiện trạng tài nguyên rừng, các chính sách/quy định của Việt Nam liên quan đến lâm nghiệp cộng đồng, chính sách về giao rừng cho cộng đồng, các kết quả giao rừng cho cộng đồng. Việt Nam cũng chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với lâm nghiệp xã hội cũng như các đề xuất liên kết/hợp tác vùng trong trong lĩnh vực lâm nghiệp xã hội. Phía Việt Nam cũng giới thiệu, chia sẻ một số quy định trong Luật Lâm nghiệp mới được ban hành liên quan đến giao rừng cho cộng đồng dân cư; các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, như: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030.

         Bên cạnh đó, các thông tin quan trọng về lâm nghiệp cũng đã được Ban thư ký ASEAN đưa ra tại diễn đàn như: Kết quả cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm quan chức cấp cao của ASEAN về Lâm nghiệp trong việc nhất trí xây dựng và ban hành Hướng dẫn đánh giá tình hình triển khai về thực thi pháp luật lâm nghiệp và quản trị rừng và xây dựng Hướng dẫn của ASEAN về Nông lâm kết hợp; Thông báo về Chương trình phối hợp hành động giữa các nước ASEAN và Châu Âu giai đoạn 2018 - 2022 đã được phê duyệt tại Hội nghị cấp Bộ trưởng tổ chức tại Thủ đô Malina, Philippin. Hai giải pháp quan trọng để thực hiện chương trình hành động giữa các nước ASEAN và các nước Châu Âu về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp gồm: tăng cường quản lý rừng bền vững và thực thi pháp luật lâm nghiệp và quản trị rừng; tăng cường các giải pháp giải quyết buôn bán gỗ rừng tự nhiên trái phép đối với các loài được quy định trong danh mục CITES.

         Cũng tại cuộc họp, các Cơ quan đối tác của Chương trình hợp tác ASEAN - Thụy Sỹ về Lâm nghiệp xã hội và Biến đổi khí hậu cũng đã đưa ra các báo cáo về hoạt động hỗ trợ thúc đẩy lâm nghiệp xã hội trong khu vực ASEAN thời gian vừa qua. Điển hình như hỗ trợ xây dựng Hướng dẫn của ASEAN về Nông lâm kết hợp, Hướng dẫn ASEAN về đầu tư có trách nhiệm trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp và các Hướng dẫn của ASEAN về lồng ghép giới trong thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp. Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao về sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ trong 10 năm qua trong việc tăng cường hợp tác ASEAN – Thụy Sỹ về lĩnh vực lâm nghiệp xã hội và biến đổi khí hậu.

         Kết quả cuộc họp thường niên tổ công tác ASEAN về lâm nghiệp lần thứ 12 đã được thống nhất báo cáo và xin ý kiến tại Hội nghị Nhóm quan chức cấp cao của ASEAN về Lâm nghiệp lần thứ 21.

Các đại biểu đến thăm và làm việc tại Vườn Quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế

         Cũng trong khuôn khổ chương trình cuộc họp, các đại biểu đã được  tham quan chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng tại thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế và thăm quan sự đa dạng của các hệ sinh thái Vườn quốc gia Bạch Mã./.

Cục Kiểm lâm