CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 XUÂN KỶ HỢI

Văn phòng Tổng cục lâm nghiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 nguồn kinh phí sự nghiệp của Dự án " Khẩn cấp bảo tồn loài voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020"

Cập nhật ngày : 12/07/2017 03:04

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  Ke_hoach_lua_chon_nha_thau.pdf