Văn bản số 442/TCLN-PTR ngày 01/4/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng

Cập nhật ngày : 16/04/2019 05:34

File đính kèm:  VB Khuyến cáo ve MVTR (29.3.2019).docx