Văn bản số 414/TB-VPCP ngày 14/10/2014 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại cuộc họp lần thứ 7 của Ban chỉ đạo

Cập nhật ngày : 16/10/2014 05:38

File đính kèm:  TB_414_-TB-_VPCP.pdf