Văn bản số 272/TCLN-VP ngày 08/3/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc hướng dẫn tạm thời các bước cập nhật dữ liệu và kết xuất báo cáo trên máy tính bằng Phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 08/03/2016 03:36

File đính kèm:  272.TCLN-VP_Huong_dan_su_dung_phan_mem_FRMS_08.3.2016.all.pdf