Văn bản số 218/CTVN-HTQT, ngày 25/02/2020 về việc tiết tục tăng cường kiểm soát nuôi, vận chuyển động vật hoang dã

Cập nhật ngày : 26/02/2020 04:00

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  218. corona. gửi Sở lần 2.pdf