Văn bản số 09/CTVN-TTĐT, ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam về việc đánh giá nhu cầu đào tạo và năng lực thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán loài hoang dã

Cập nhật ngày : 08/02/2012 02:08

File đính kèm:  Danh_gia_nang_luc_thuc_thi_CITES.doc