CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Trồng cây môi trường vì tương lai xanh

Cập nhật ngày : 03/10/2019 03:05

Vừa qua, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên,  Đoàn Thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với cơ sở Đoàn tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, các cơ sở đoàn xã Tài Lài, Nam Cát Tiên đã tổ chức xây dựng công trình thanh niên “Trồng cây môi trường vì tương lai xanh”.

Tham gia hoạt động còn có đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên. Tại lễ ra quân, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã trồng 01 ha cây bản địa: sao, dầu, căm xe, cẩm lai tại Tiểu khu 10, thuộc rừng Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Hoạt động nhằm mục tiêu triển khai hiệu quả công tác hoạt động Đoàn thanh niên gán với công tác chuyên môn ngành lâm nghiệp, xây dựng công trình thanh niên góp phần bảo vệ môi trường, trồng cây, trồng rừng ứng phó biến đổi khí hậu.

Hoạt động nằm trong Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện REDD+ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp giai đoạn 2017 – 2019 cũng như Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Tổng cục cũng đã tặng 200 quyển vở cho học sinh trường Tiểu học xã Tài Lài (Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).