Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Cập nhật ngày : 24/04/2012 01:33

 

Sáng 20/4/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham dự Hội nghị gồm có toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt trong các Chi bộ cấp Vụ thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; các đồng chí nguyên Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Bí thư cấp ủy đã nghỉ hưu đang sinh sống tại Hà Nội của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Lâm nghiệp (cũ) và Cục Kiểm lâm.

Đồng chí Hà Công Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục lâm nghiệp đã phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần Thứ 4 Ban Chấp Trung ương Đảng (Khóa XI) và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Công Tuấn đã giới thiệu, phân tích, làm rõ các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung vào 4 vấn đề: Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về xây dựng Đảng; mục đích và phạm vi của Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị; những nhóm giải pháp cơ bản trong thực hiện Nghị quyết.

              Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp đã triển khai Kế hoạch số 14/ĐU, ngày 04/4/2012 về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần Thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) – Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay./.

Văn phòng Tổng cục