CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo TCVN do Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện năm 2020

Cập nhật ngày : 22/05/2020 06:13

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3079/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/9/2018, Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã triển khai xây dựng dự thảo 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, gồm:

  1. Giống cây lâm nghiệp - Vườn cây đầu dòng - Phần 2: Các loài cây thân gỗ lấy quả, hạt.;
  2. Giống cây lâm nghiệp - Lâm phần tuyển chọn lấy giống;
  3. Giống cây lâm nghiệp – Vườn ươm cây lâm nghiệp;

Để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên.

(Xin gửi kèm nội dung đăng tin và dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, email: truongtatdo@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm:  Du thao tieu chuan.zip