CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo TCVN do Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện năm 2020

Cập nhật ngày : 19/05/2020 03:27

“Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3079/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/9/2018, Viện Nghiên cứu Lâm sinh và Viện Nghiên cứu sinh thái và Môi trường rừng trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xây dựng dự thảo 10 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, bao gồm:

  1. Giống cây lâm nghiệp - Cây trồng rừng ven biển - Phần 1: Phi lao;
  2. Rừng trồng - Nhóm các loài cây trồng rừng ven biển - Yêu cầu lập địa trồng rừng Phần 1: Phi Lao;
  3. Giống cây lâm nghiệp - Cây bản địa gỗ lớn - Phần 10: Sa mộc;
  4. Giống cây lâm nghiệp - Cây bản địa gỗ lớn - Phần 12: Tếch;
  5. Giống cây lâm nghiệp - Cây bản địa gỗ lớn - Phần 13: Tống quá sủ;
  6. Giống cây lâm nghiệp - Cây bản địa gỗ lớn - Phần 14: Trám đen;
  7. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây trồng rừng ven biển -Phần 2. Xoan chịu hạn (Neem)
  8. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây ngập mặn – Phần 2: Trang
  9. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây ngập mặn – Phần 3: Đước
  10. Rừng trồng – Nhóm các loài cây trồng rừng ven biển – Yêu cầu lập địa trồng rừng - Phần 2. Xoan chịu hạn (Neem).

 Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên.

(xem chi tiết nội dung dự thảo tiêu chuẩn được đính kèm)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, email: truongtatdo@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn.”

File đính kèm:  Du thao TCVN va thuyet minh.rar