Tổng cục Lâm nghiệp công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Cập nhật ngày : 03/07/2018 10:52

Ngày 02/7/2018, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức buổi công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đối với bà Hà Thị Mừng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường, trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, bắt đầu từ ngày 01/7/2018.

Một số hình ảnh tại buổi công bố:

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đối với bà Hà Thị Mừng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường, trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với tân Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

 

Bà Hà Thị Mừng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế phát biểu nhận nhiệm vụ

 

 

File đính kèm:  Bà Hà Thị Mừng.PDF